• Quyền văn hóa trong quản lý lễ hội Việt Nam

  Quyền văn hóa trong quản lý lễ hội Việt Nam

  Quyền văn hóa là một trong những quyền cơ bản của con người. Bài viết phân tích lần lượt 4 khía cạnh của quyền văn hóa với những dẫn chứng thực tế từ lễ hội nói chung và Carnaval Hạ Long nói riêng. Đó là các quyền “hưởng thụ, tham gia, sử dụng và tiếp cận” các giá trị văn hóa. Có thể nói, đây là một trong những quyền căn bản nhất của...

   5 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Lễ hội té nước ở quốc gia Đông Nam Á

  Lễ hội té nước ở quốc gia Đông Nam Á

  Bài viết giới thiệu nguồn gốc ra đời và một số nghi lễ truyền thống tiêu biểu, đặc trưng của lễ hội té nước đón năm mới được tổ chức tại các đất nước này.

   8 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Biến đổi lễ hội ở đô thị - quan sát từ Hà Nội

  Biến đổi lễ hội ở đô thị - quan sát từ Hà Nội

  Bài viết xem xét biến đổi lễ hội ở Hà Nội hiện nay theo ba nhóm: Lễ hội dân gian vốn có của các làng nay đã lên thành phố; lễ hội mới do Nhà nước tổ chức; lễ hội du nhập từ nước ngoài và khẳng định, quá trình biến đổi lễ hội ở Hà Nội phần nào cũng là quá trình biến đổi lễ hội ở Việt Nam.

   8 p bvu 22/10/2018 1 0

 • Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau

  Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau

  Tết Tháng Bảy được xem là cái Tết lớn thứ hai trong năm của các dân tộc nhóm Tày/Choang - Thái, ngữ hệ Thái - Kađai. Tư liệu về một số dân tộc thuộc nhóm này cho thấy rằng sự đa dạng trong quan niệm và thực hành tn ngưỡng ở những nhóm người, vốn cùng nguồn gốc xa xưa, nhưng đã có một quá trình tiếp biến văn hóa, do tiếp xúc với những...

   6 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Phác thảo yếu tố biển trong văn hóa Việt Nam

  Phác thảo yếu tố biển trong văn hóa Việt Nam

  Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá Việt, yếu tố biển tuy không phải là yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa nhưng vai trò và vị trí của “mảng” văn hoá này lại chiếm một phần quan trọng trong văn hoá Việt, càng ngày càng được bộc lộ đậm nét. Bức tranh văn hoá biển Việt Nam ngày càng lộ diện và không thể không được nhắc...

   6 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Khung thống kê văn hóa Unesco 2009 (FCS)

  Khung thống kê văn hóa Unesco 2009 (FCS)

  Khung thống kê văn hóa (FCS) là một công cụ để tổ chức sắp xếp số liệu thống kê ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Dựa trên một nền tảng khái niệm và sự hiểu biết văn hóa chung, đo lường một phạm vi rộng lớn các biểu đạt văn hóa không phân biệt thể chế kinh tế và xã hội tạo ra chúng. Khung thống kê văn hóa là kết quả của quá trình...

   98 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Về hệ thống lễ hội chuyển mùa của các dân tộc Đông Nam Á

  Về hệ thống lễ hội chuyển mùa của các dân tộc Đông Nam Á

  Tết năm mới ở Đông Nam Á thường là cả một khoảng thời gian lễ thức, hội hè dài cả một mùa chứ không chỉ diễn ra một vài ngày. Thế rồi, trên cái nền của những lễ hội chuyển mùa chung đó, do những hoàn cảnh lịch sử khác nhau tác động, một số dân tộc ở Đông Nam Á đã khoác lên phức thể lễ hội chuyển mùa truyền thống của mình cái áo...

   11 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face elementary teacher's book: Phần 1

  Giáo trình dạy tiếng Anh Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary teacher's book là giáo trình dạy tiếng Anh cho người học ở mức độ sơ cấp. Điều tuyệt vời nhất khi giáo viên dạy học bằng cuốn này là các tình huống của nó cực kỳ bổ ích, thú vị và thu hút được học sinh. Phần 1...

   124 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 2

  Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 2

  Face2face được chia ra theo từng mức độ phù hợp với tất cả các đối tượng người học. Face2face elementary student's book là giáo trình học tiếng Anh cho người học ở trình độ sơ cấp, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 2 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn những bài học về nhiều...

   110 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 1

  Giáo trình Face2face elementary student's book: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face elementary student's book là giáo trình học tiếng Anh cho người học ở trình độ sơ cấp, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu đến các bạn những bài học bao gồm...

   56 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giáo trình Face2Face upper iIntermediate workbook: Phần 1

  Giáo trình Face2Face upper iIntermediate workbook: Phần 1

  Face2Face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ khác nhau thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2Face Upper Intermediate Workbook là cuốn giáo trình bài tập tiếng Anh giao tiếp cho người ở trình độ cao trung, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học như nghe, nói, đọc, viết. Trong phần 1 này, giáo trình...

   52 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giáo trình Face2face pre-intermediate workbook: Phần 1

  Giáo trình Face2face pre-intermediate workbook: Phần 1

  Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face pre-intermediate workbook là giáo trình học tiếng Anh của trình độ tiền trung cấp. Điều tuyệt vời khi học cuốn này là các bài tập đưa ra cực kỳ bổ ích và thú vị giúp các bạn không bị nhàm chán khi làm bài tập. Trong phần 1 này, giáo trình giới...

   45 p bvu 22/10/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số