• Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về thuế, vai trò của thuế, phân loại thuế, yếu tố cấu thành một sắc thuế, hệ thống thuế Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   68 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 3 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 3 - Thạc Bình Cường

  Bài 3 - Lập kế hoạch thực hiện dự án. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Các công cụ phục vụ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thủ tục dự án, hồ sơ quản lý dự án, các biểu mẫu (forms), văn phòng dự án (project office), ms project – tool. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p bvu 27/12/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 1 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 1 - Thạc Bình Cường

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về dự án công nghệ thông tin. Nội dung bài giảng này cung cấp cho người học những thông tin cơ bản nhất về môn học quản lí dự án công nghệ thông tin, tổng quan về quản lí dự án, dự án là gì, hành trình dự án, pha đề xuất hay quan niệm, vòng đời quản lý dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 2 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 2 - Thạc Bình Cường

  Bài 2 - Xác định dự án. Bài này gồm có những nội dung cơ bản sau: Xác định mục đích và mục tiêu dự án, làm tài liệu phác thảo dự án, xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án, kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p bvu 27/12/2018 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 5 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 5 - Thạc Bình Cường

  Bài 5 - Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thu thập và đánh giá hiện trạng, họp, quản lý cấu hình, kiểm soát thay đổi, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, lập lại kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 4 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 4 - Thạc Bình Cường

  Bài 4 - Các công cụ phục vụ quản lý dự án. Nội dung cụ thể trong bài gồm có: Các thủ tục dự án, hồ sơ quản lý dự án, các biểu mẫu (forms), văn phòng dự án (project office), ms project – tool. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p bvu 27/12/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 6 - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 6 - Thạc Bình Cường

  Bài 6 - Kết thúc dự án. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Nhập đề, thống kê lại dữ liệu và rà soát, hạ cánh (winding down ). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dừng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   21 p bvu 27/12/2018 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 6: Dãy số thời gian

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 6: Dãy số thời gian

  Dãy số thời gian là dãy số các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Trong chương này sẽ tìm hiểu về dãy số thời gian với một số nội dung chính như: Các chỉ tiêu phân tích, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 31/08/2018 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 1: Đối tượng của thống kê học

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 1: Đối tượng của thống kê học

  Chương 1 bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày đối tượng của thống kê học. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê học, những khái niệm thường dùng trong thống kê học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 31/08/2018 18 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

  Chương 2 trình bày quá trình nghiên cứu thống kê. Quá trình nghiên cứu thống kê gồm có 3 công việc cơ bản, đó là điều tra thống kê, tổng hợp thống kê và phân tích thống kê. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về ba công việc trên, mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p bvu 31/08/2018 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 4: Lượng hóa các hiện tượng kinh tế xã hội

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 4: Lượng hóa các hiện tượng kinh tế xã hội

  Chương 4 trình bày về lượng hóa các hiện tượng kinh tế xã hội. Những nội dung chính trong chương gồm có: chỉ tiêu tuyệt đối, chỉ tiêu tương đối, chỉ tiêu bình quân, mốt, số trung vị, độ biến thiên của tiêu thức, khảo sát hình dáng phân phối của dãy số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p bvu 31/08/2018 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 5: Tương quan và hồi quy

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 5: Tương quan và hồi quy

  Chương 5 cung cấp những kiến thức về tương quan và hồi quy. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này đó là: Mối liên hệ giữa các hiện tượng, nhiệm vụ của phương pháp hồi quy và tương quan; tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức; tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức; liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức. Mời tham khảo.

   11 p bvu 31/08/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số