• Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học Thiết kế và phát triển Web. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên hiểu được cách thức, cơ chế hoạt động của một trang web viết bằng ngôn ngữ ASP.Net, thiết kế và phát triển được một trang web hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ ASP.Net, tối ưu hóa...

   19 p bvu 27/06/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Môi trường phát triển ngân hàng điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công nghệ bảo mật, chữ ký điện tử và cấp phát chứng nhận điện tử, bảo hiểm cho giao dịch điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ cho bảo mật,...

   128 p bvu 27/01/2019 29 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng, báo cáo tài chính điện tử của các tổ chức tín dụng, thông tin trong báo cáo và phương pháp lập báo cáo đề tài, thực hành báo cáo tài chính điện tử - Bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p bvu 27/01/2019 38 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và các vấn đề cơ bản của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, thực hành giao dịch ATM Online,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p bvu 27/01/2019 32 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 3 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 3 - ĐH Công nghiệp

  Chương 3 trình bày về các dịch vụ giao dịch tài chính điện tử khác". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về giao dịch điện tử, Mô hình giao dịch tài chính điện tử, các loại thẻ trong tài chính điện tử, tác phương tiện thanh toán khác, cơ chế thanh toán qua mạng, thực hành giao dịch tài chính chứng khoán và tài chính bất động...

   118 p bvu 27/01/2019 39 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 2 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử, lợi ích và khó khăn khi ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử, các dịch vụ của ngân hàng điện tử tại Việt Nam,...

   77 p bvu 27/01/2019 35 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 27/01/2019 35 0

 • Lecture Financial accounting (3/e): Chapter 4 - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Lecture Financial accounting (3/e): Chapter 4 - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Chapter 4 - Cash and internal controls. After studying this chapter, you should be able to: Discuss the impact of accounting scandals and the passage of the Sarbanes-Oxley Act; identify the components, responsibilities, and limitations of internal control; define cash and cash equivalents; understand controls over cash receipts and cash disbursements; reconcile a bank statement.

   35 p bvu 30/06/2018 11 1

 • Lecture Financial accounting (3/e): Appendix C - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Lecture Financial accounting (3/e): Appendix C - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Appendix C - Time value of money. After reading the material in this chapter, you should be able to: Contrast simple and compound interest, calculate the future value and present value of a single amount, calculate the future value and present value of an annuity.

   13 p bvu 30/06/2018 12 1

 • Lecture Financial accounting (3/e): Chapter 7 - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Lecture Financial accounting (3/e): Chapter 7 - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Chapter 7 - Long-term assets. After reading the material in this chapter, you should be able to: Identify the major types of property, plant, and equipment; identify the major types of intangible assets; describe the accounting treatment of expenditures after acquisition; calculate depreciation of property, plant, and equipment; calculate amortization of intangible assets; account for the disposal of long-term assets.

   42 p bvu 30/06/2018 10 1

 • Lecture Financial accounting (3/e): Appendix E - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Lecture Financial accounting (3/e): Appendix E - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Appendix E - International financial reporting standards. After completing this chapter, students will be able to: Explain the reasons for differences in accounting practices across countries, understand the role of the International Accounting Standards Board (IASB) in the development of International Financial Reporting Standards (IFRS), recognize the major differences between U.S. GAAP and IFRS.

   23 p bvu 30/06/2018 12 1

 • Lecture Financial accounting (3/e): Chapter 3 - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Lecture Financial accounting (3/e): Chapter 3 - Spiceland, Thomas, Herrmann

  Chapter 3 - The accounting cycle: Eend of the period. After studying this chapter, you should be able to: Understand when revenues and expenses are recorded, distinguish between accrual-basis and cash-basis accounting, demonstrate the purposes and recording of adjusting entries, post adjusting entries and prepare an adjusted trial balance.

   29 p bvu 30/06/2018 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số