• Mối quan hệ giữa độ ẩm và hoạt độ nước của chè đen thành phẩm trong quá trình bảo quản

  Mối quan hệ giữa độ ẩm và hoạt độ nước của chè đen thành phẩm trong quá trình bảo quản

  Độ ẩm và hoạt độ nước của sản phẩm có quan hệ chặt chẽ với nhau và có ý nghĩa rất lớn trong công nghệ bảo quản. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi độ ẩm chè tăng thì hoạt độ nước cũng tăng. Cùng một loại chè có độ ẩm ban đầu như nhau đều bảo quản trong môi trường có độ ẩm không khí thấp thì khả năng hút ẩm chậm và thời gian...

   7 p bvu 21/11/2018 11 0

 • Đẩy mạnh khai thác và chế biến dầu thực phẩm từ hạt bông vải

  Đẩy mạnh khai thác và chế biến dầu thực phẩm từ hạt bông vải

  Trong kết quả nghiên cứu của đề tài có nhiều lĩnh vực. Ở đây trong phạm vi dinh dưỡng chúng tôi xinh thay mặt cho tập thể công tác viên đề tài báo cáo tóm tắt kết quả khai thác và chế biến dầu thực vật từ bông vải.

   9 p bvu 21/11/2018 17 0

 • Sự biến đổi chất lượng của chè tươi nguyên liệu trong quá trình bảo quản

  Sự biến đổi chất lượng của chè tươi nguyên liệu trong quá trình bảo quản

  Xác định khối lượng riêng của chè tươi nguyên liệu ở các độ dày khác nhau là cơ sở cho việc tính toán diện tích bảo quản nguyên liệu một cách hợp lí. Kết quả nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của chè tươi nguyên liệu trong quá trình bảo quản đã cho thấy việc kéo dài thời gian bảo quản không những làm cho chất lượng chè tươi nguyên...

   5 p bvu 21/11/2018 12 0

 • Ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm

  Ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm

  Từ gần mười năm nay dung dịch hóa điện hóa điều chế trên các thiết bị ECAWA do Viện Công nghệ môi trường chế tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp và chế biến thủy sản. ECAS có tác dụng cải thiện môi trường chuồng trại chăn nuôi tương đương với các chất khử trùng truyền thống như Benkocid, Vikon-S... Việc cho lợn con theo mẹ và...

   7 p bvu 21/11/2018 11 0

 • Phân tích dòng năng lượng ẩm ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam sử dụng bảng IO

  Phân tích dòng năng lượng ẩm ngành chế biến thực phẩm của Việt Nam sử dụng bảng IO

  Trong nghiên cứu này, sự thay đổi về cường độ của năng lượng tổng (năng lượng nội tại) ẩn chứa trong các sản phẩm của 50 ngành kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1996-2000 đã được lượng hóa sử dụng các kỹ thuật nói trên. Xay sát và chế biến gạo - một trong những ngành điển hình của công nghiệp chế biến thực phẩm được lựa chọn để mô...

   9 p bvu 21/11/2018 15 0

 • Các ancaloit từ vỏ cây melodinus oblongus (apocynaceae)

  Các ancaloit từ vỏ cây melodinus oblongus (apocynaceae)

  Melodinus oblongus is one species still non-investigated. From the stem barks of this plant 18 indole alkaloids have been isolated and characterized by spectroscopic methods.

   7 p bvu 21/11/2018 1 0

 • Nghiên cứu ứng dụng K-Carrageenan Oligosaccharid từ rong biển có hoạt tính sinh học trong chế biến và bảo quản thực phẩm

  Nghiên cứu ứng dụng K-Carrageenan Oligosaccharid từ rong biển có hoạt tính sinh học trong chế biến và bảo quản thực phẩm

  Carrageenan dễ tan trong nước, các dung dịch carrageenan có độ nhớt rất lớn. Chính vì vậy, ở nồng độ rất nhỏ (1%), Carrageenan cũng có thể tạo gel. Carrageenan dễ tương tác liên kết với protein và các polysaccharid khác. Chính vì có những tính chất đặc trưng nêu trên, Carrageenan được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực chế biến thực phẩm khác nhau.

   7 p bvu 21/11/2018 7 0

 • Một số ứng dụng của Cellulose vi khuẩn (Bacterial Cellulose-BC) trong lĩnh vực thực phẩm

  Một số ứng dụng của Cellulose vi khuẩn (Bacterial Cellulose-BC) trong lĩnh vực thực phẩm

  Nghiên cứu này nhằm thử nghiệm cố định tế bào vi khuẩn A. xylinum trên giá thể cellulose vi khuẩn do chính nó sản sinh ra để tạo chế phẩm phục vụ nhân giống nhanh và hiệu quả hơn. Ở khía cạnh ứng dụng, tác giả tiến hành thăm dò sử dụng BC làm màng thực phẩm (màng bao xúc xích, màng bảo quản dừa tươi và bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu)...

   8 p bvu 21/11/2018 7 0

 • Sử dụng chủng vi khuẩn lactic pediococcus pentosaceus HN02 để sản xuất chế phẩm bảo quản cá

  Sử dụng chủng vi khuẩn lactic pediococcus pentosaceus HN02 để sản xuất chế phẩm bảo quản cá

  Để phục vụ việc bảo quản cá tác giả đã tiến hành nghiên cứu sử dụng chủng vi khuẩn lactic thuần chủng được phân lập ở Việt Nam, trong đó chủng vi khuẩn lactic HN02 có nhiều ưu điểm, chủng này đã được phân loại thuộc loài Pediococcus pentosaceus HN02. Trong bài báo này tác giả trình bày sử dụng chế phẩm vi khuẩn lactic Pediococcus pentosaceus HN02...

   7 p bvu 21/11/2018 9 0

 • Về vấn đề quản lý chất lượng hàng nông sản và thực phẩm chế biến xuất khẩu

  Về vấn đề quản lý chất lượng hàng nông sản và thực phẩm chế biến xuất khẩu

  Bài viết nêu lên thực trạng chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông, lân sản xuất khẩu và thực trạng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông lâm sản về hệ thống tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, về hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng tồn tại, nguyên nhân yếu kém trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông, lân sản trong...

   5 p bvu 21/11/2018 8 0

 • Nghiên cứu sự biến đổi hóa học và vi sinh vật trong quá trình bảo quản mực ống (Loligo Plei) bằng nước đá

  Nghiên cứu sự biến đổi hóa học và vi sinh vật trong quá trình bảo quản mực ống (Loligo Plei) bằng nước đá

  Sự biến đổi hóa học và vi sinh trong cơ thịt mực ống (Loligo plei) trong quá trình bảo quản tiếp xúc trực tiếp với nước đá (CI) và không tiếp xúc trực tiếp với nước đá (NC) đã được nghiên cứu rất tỷ mỉ. Tổng số vi sinh vật ưa lạnh (PsyC) và nitơ phi protein (NPN), axit amin, trimethylamine (TMA), bazơ nitơ bay hơi (VBN), urê và hàm lượng tryptophan tự do...

   5 p bvu 21/11/2018 9 0

 • Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản chanh

  Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản chanh

  Mặc dù có nhiều nghiên cứu về sử dụng màng chitosan trong bảo quản quả có múi nhưng chưa có một nghiên cứu cụ thể nào trên đối tượng chanh tươi ở Việt Nam. Vì vậy, việc tiến hành các thực nghiệm bảo quản trên chanh là hết sức cần thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định ảnh hưởng của nồng độ chitosan áp dụng cho bảo...

   6 p bvu 21/11/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số