• Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long – nét đặc trưng văn hóa của người Việt Nam Bộ

  Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long – nét đặc trưng văn hóa của người Việt Nam Bộ

  Bài viết này trình bày về chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long - nét đặc trưng văn hóa của người Việt Nam Bộ. Chợ “nổi” gắn liền với hoạt động “thương hồ” – một hoạt động kinh tế mang đậm dấu ấn của một vùng văn hóa, đã làm nên nét văn hóa riêng của vùng Nam Bộ.

   10 p bvu 22/10/2018 1 0

 • Môi trường văn hóa và diện mạo mới của văn hóa Nam Bộ

  Môi trường văn hóa và diện mạo mới của văn hóa Nam Bộ

  Từ các góc nhìn địa văn hoá, hệ thống, và dân tộc-ngôn ngữ học, bài viết nghiên cứu xem xét những tác động của hai nhân tố địa lý tự nhiên và giao lưu văn hóa đối với sự biến đổi văn hóa truyền thống Việt Nam trên địa bàn Nam Bộ.

   16 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Tìm hiểu về khái niệm nhân cách văn hóa

  Tìm hiểu về khái niệm nhân cách văn hóa

  Dưới cái nhìn của phần đông những nhà nghiên cứu thuộc trường phái Châu Âu và Bắc Mỹ thì vấn đề nhân cách văn hóa tựu trung vẫn xoay quanh quan niệm đó chính là hành vi, phương thức cư xử đã thành lề lối của một cá nhân hay một nhóm người. Những quan niệm này hoàn toàn khác biệt với những nhà nghiên cứu chủ trương cho rằng nhân cách văn hoá...

   7 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Thực trạng và đặc trưng tín ngưỡng dân gian ở Thoại Sơn - An Giang

  Thực trạng và đặc trưng tín ngưỡng dân gian ở Thoại Sơn - An Giang

  Bài viết này áp dụng phương pháp liên ngành khảo tả, phân tích và đánh giá thực trạng và đặc trưng tín ngưỡng dân gian hiện nay ở Thoại Sơn, góp phần xác định quy luật và xu hướng biến đổi của chúng.

   21 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Đa văn hóa ở Australia và Việt Nam – một góc nhìn so sánh

  Đa văn hóa ở Australia và Việt Nam – một góc nhìn so sánh

  Australia và Việt Nam là hai quốc gia, mà theo cách phân chia theo địa lý là hai quốc gia ở hai châu lục khác nhau. Quá trình hình thành hai quốc gia-dân tộc (Nation-État) và quá trình hình thành văn hóa cũng có nhiều nét khác nhau. Trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giáo cũng như sự hợp tác kinh tế, văn hóa có nhiều khởi sắc. Đi tìm sự tương đồng và khác...

   9 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Giao thoa Văn hóa giữa các tộc người Tày, Nùng, Kinh ở Bắc Kạn

  Giao thoa Văn hóa giữa các tộc người Tày, Nùng, Kinh ở Bắc Kạn

  Trong cuộc giao tiếp này, hai bên đã có những ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Lịch sử văn minh nhân loại nói lên rằng các cuộc giao lưu văn hóa bao giờ cũng diễn ra nhiều chiều. Không có dân tộc nào chỉ có cho mà không có nhận trong vấn đề phát triển văn hóa cả. Song, xét về mặt dân tộc học, dù có ảnh hưởng về nhân chủng, văn hoá của người Việt,...

   5 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Xây dựng văn hóa hợp tác trong giảng dạy ở cấp khoa của trường đại học

  Xây dựng văn hóa hợp tác trong giảng dạy ở cấp khoa của trường đại học

  Bài báo nghiên cứu cơ sở lý thuyết của các tổ chức học tập mà ở đó mọi giảng viên có sự hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục. Trên cơ sở đó, cùng với việc khảo sát ý kiến của 40 giảng viên của Đại học Đà Nẵng và một số trƣờng bạn, tác giả phân tích sự cần thiết của một môi trƣờng...

   9 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Di tích lịch sử - văn hóa bắc miền Trung - truyền thống và bình tuyến, bảo tồn và phát huy giá trị

  Di tích lịch sử - văn hóa bắc miền Trung - truyền thống và bình tuyến, bảo tồn và phát huy giá trị

  Nội dung bài viết này là chỉ thử áp dụng phương pháp tiếp cận truyền thống và bình tuyến vào việc nhận diện một loại di sản, một nguồn “tài nguyên” rất có giá trị và vô cùng quan trọng - di tích lịch sử - văn hóa, của một khu vực rộng lớn cả về mặt thời gian, cả về mặt không gian khu vực Bắc miền Trung.

   7 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Lối sống - một di sản văn hóa phi vật thể của người Việt

  Lối sống - một di sản văn hóa phi vật thể của người Việt

  Trong suốt quá trình tồn tại lâu dài ấy, lối sống cũng luôn biến đổi để phù hợp với trình độ phát triển ngày càng cao của loài người. Có thể nói “tri thức bản địa” hay “lối sống truyền thống” là một cơ chế ứng phó về mưu sinh bền vững trong hoạt động sản xuất của người dân nói riêng và sự phát triển mọi mặt của đời sống...

   5 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Múa rối nước Việt Nam - di sản văn hóa độc đáo

  Múa rối nước Việt Nam - di sản văn hóa độc đáo

  Múa rối nước là nghệ thuật gắn với nền văn minh lúa nước của cư dân vùng châu thổ sông Hồng, từ trước thế kỷ X. Múa rối nước có nhiều giá trị liên quan tới nhận thức, xã hội, giáo dục, giải trí..., nổi bật lên là giá trị thẩm mỹ. Múa rối nước mang tính phổ quát, so với bất kỳ loại hình nghệ thuật (biểu diễn, tạo hình, cổ vật...)...

   6 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Quyền văn hóa trong quản lý lễ hội Việt Nam

  Quyền văn hóa trong quản lý lễ hội Việt Nam

  Quyền văn hóa là một trong những quyền cơ bản của con người. Bài viết phân tích lần lượt 4 khía cạnh của quyền văn hóa với những dẫn chứng thực tế từ lễ hội nói chung và Carnaval Hạ Long nói riêng. Đó là các quyền “hưởng thụ, tham gia, sử dụng và tiếp cận” các giá trị văn hóa. Có thể nói, đây là một trong những quyền căn bản nhất của...

   5 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Lễ hội té nước ở quốc gia Đông Nam Á

  Lễ hội té nước ở quốc gia Đông Nam Á

  Bài viết giới thiệu nguồn gốc ra đời và một số nghi lễ truyền thống tiêu biểu, đặc trưng của lễ hội té nước đón năm mới được tổ chức tại các đất nước này.

   8 p bvu 22/10/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số