• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p bvu 25/05/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học trình bày các đặc điểm và cơ cấu tổ chức hoạt động của một công ty cổ phần, phân biệt các trường hợp huy động vốn trong công ty cổ phần, các trường hợp thay đổi vốn chủ sở hữu, xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan đến phát hành cổ phiếu, phát hành, hủy bỏ và tái phát hành cổ...

   39 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p bvu 25/05/2019 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

   42 p bvu 25/05/2019 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả.

   28 p bvu 25/05/2019 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p bvu 25/05/2019 7 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Chương 4 - Quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 4: Khái niệm và phân loại cho vay, nguyên tắc và điều kiện cho vay, đối tượng, thời hạn và mức cho vay, các phương thức cho vay ngắn hạn, các phương thức cho vay trung và dài hạn. Mời các bạn tham khảo.

   64 p bvu 22/04/2019 13 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Chương 3 - Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 3: Khái niệm nguồn vốn, các loại nguồn vốn của NHTM, tầm quan trọng của nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, các mô hình quản trị nguồn vốn, quản trị vốn chủ sở hữu, quản trị vốn tiền gửi, quản trị vốn phi tiền gửi.

   20 p bvu 22/04/2019 11 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ ngân hàng và những xu hướng ảnh hưởng tới dịch vụ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p bvu 22/04/2019 11 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Chương 2 - Quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản. Những nội dung chính được trình bày trong chương: Khái quát bảng cân đối kế toán của ngân hàng, chiến lược quản trị tài sản, chiến lược quản trị nợ, chiến lược quản trị kết hợp tài sản và nợ, quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kì hạn.

   29 p bvu 22/04/2019 14 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản, thanh toán dựa trên chứng từ giấy và chứng từ điện tử, thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế, thanh toán cho khách hàng và thanh toán giữa các ngân hàng, một số hình thức thanh toán chủ yếu.

   44 p bvu 22/04/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số