• Bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học lịch sử kinh tế quốc dân, kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế các nước đang phát triển, kinh tế thời kỳ phong kiến Việt Nam, kinh tế Việt Nam thời kỳ thực dân pháp thống trị,...

   126 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B- ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B- ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B gồm 5 chương mỗi chương trình bày như: Khái quát về văn học Việt Nam từ sau 1975, văn xuôi từ sau 1975, Nguyễn Minh Châu (1930-1989), thơ từ sau 1975, Xuân Quỳnh (1942-1988). Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p bvu 22/10/2018 0 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài này, các bạn sẽ cùng tìm hiểu thế nào là ma trận nghịch đảo, điều kiện khả nghịch, tìm ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp, tìm ma trận bằng định thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p bvu 31/08/2018 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Tiếp tục tìm hiểu về hạng của ma trận trong bài giảng Đại số tuyến tính sau đây. Trong bài này sẽ trình bày về dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capell, phương pháp khử (C. F. Gauss),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 31/08/2018 7 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng này giúp người học hiểu thêm về các phép toán định thức như: Ma trận con bù, khái niệm định thức, quy tắc Sarrus (tính định thức cấp 3), phép biến đổi sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 31/08/2018 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính về ma trận cung cấp đến người học một số nội dung như: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số dạng ma trận đặt biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 31/08/2018 3 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài này sẽ cung cấp cho người học định nghĩa, tính chất về hạng của ma trận; cách tìm hạng của ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp. Hy vọng bài giảng này sẽ mang lại cho bạn nhiều hữu ích trong học tập.

   5 p bvu 31/08/2018 10 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài giảng này trình bày về không gian véctơ Rn với các nội dung như: không gian Rn, tính chất của không gian véctơ Rn, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p bvu 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Mô hình input-output - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Mô hình input-output - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài giảng này sẽ giới thiệu đến người học mô hình input-output. Mô hình này còn được gọi là mô hình I/O hay mô hình cân đối liên ngành, đề cập đến việc xác định mức tổng cầu đối với sản phẩm của mỗi ngành sản xuất trong tổng thể nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p bvu 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Phương pháp đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Phương pháp đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Phương pháp đếm trình bày về tập hợp và ánh xạ; phép đếm; hệ thức đệ quy; nguyên lý bù trừ; nguyên lý quy nạp; phương pháp phản ứng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   27 p bvu 31/08/2018 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Quan hệ

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Quan hệ

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Quan hệ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về định nghĩa và ký hiệu; ma trận biểu diễn quan hệ hai ngôi; tính chất của quan hệ hai ngôi; quan hệ tương đương; quan hệ thứ tự.

   9 p bvu 31/08/2018 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Đại số Bool - Hàm Bool

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Đại số Bool - Hàm Bool

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Đại số Bool - Hàm Bool giới thiệu tới các bạn những nội dung về đại số Bool; hàm Bool; mạng logic (mạng các cổng). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   11 p bvu 31/08/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số