• Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu nhà dân dụng - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu nhà dân dụng - ĐH Cần Thơ

  "Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu nhà dân dụng - ĐH Cần Thơ" có nội dung trình bày về sàn bê tông cốt thép, khung bê tông cốt thép, cầu thang, kết cấu bê tông cốt thép của phần móng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   34 p bvu 25/02/2019 4 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 được biên soạn theo chương trình giảng dạy được điều chỉnh của Trường Đại học Phạm Văn Đồng dành cho sinh viên bậc đại học ngành Cơ khí. Bài giảng gồm 6 chương. Trong mỗi chương đều có phần Câu hỏi ôn tập giúp cho học viên cͯng cố các kiến thức đã học.

   144 p bvu 25/02/2019 4 0

 • Bài giảng Kiểm định cầu: Đánh giá chất lượng và gia cố cầu

  Bài giảng Kiểm định cầu: Đánh giá chất lượng và gia cố cầu

  Bài giảng "Kiểm định cầu: Đánh giá chất lượng và gia cố cầu" có nội dung trình bày về những thí nghiệm để đánh giá khả năng chịu lực của cầu, gia cố cầu, sửa chữa cầu, thử nghiệm cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

   13 p bvu 25/02/2019 3 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 nâng cao - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 nâng cao - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 nâng cao được biên soạn kế tiếp sau tài liệu Bài giảng Sức bền vật liệu 1 dành cho sinh viên bậc cao đẳng ngành Cơ khí đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường đại học Phạm Văn Đồng. Bài giảng gồm 2 chương, trong mỗi chương đều có phần Câu hỏi ôn tập và Trắc nghiệm giúp cho học viên củng cố các kiến...

   60 p bvu 25/02/2019 2 0

 • Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 3 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 3 - Dương Văn Trường

  Bài giảng "Vật lý thực phẩm - Chương 3: Các tính chất lưu biến của thực phẩm" giúp người học có thể nắm bắt được: Tính chất lưu biến của thực phẩm thể hiện điều gì, các tính chất đó được ứng dụng như thế nào trong sản xuất thực phẩm.

   93 p bvu 25/02/2019 3 0

 • Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 2 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 2 - Dương Văn Trường

  Bài giảng "Vật lý thực phẩm - Chương 2: Thông số vật lý thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Units and conversion factors, các đặc trưng vật lý của vật liệu thực phẩm, độ xốp, tính chất màu của thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p bvu 25/02/2019 2 0

 • Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 1 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 1 - Dương Văn Trường

  Bài giảng "Vật lý thực phẩm - Chương 1: Hoạt độ nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng liên kết của nước trong thực phẩm, các dạng cân bằng ẩm của thực phẩm, multicomponent foods,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p bvu 25/02/2019 4 0

 • Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 4 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 4 - Dương Văn Trường

  Bài giảng "Vật lý thực phẩm - Chương 4: Tính chất bề mặt của thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sức căng bề mặt, phương trình LAPLACE. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   20 p bvu 25/02/2019 3 0

 • Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 5 - Dương Văn Trường

  Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 5 - Dương Văn Trường

  Bài giảng "Vật lý thực phẩm - Chương 5: Tính chất nhiệt, điện của thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất nhiệt, hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng, hệ số khuếch tán nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p bvu 25/02/2019 2 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Môi trường phát triển ngân hàng điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công nghệ bảo mật, chữ ký điện tử và cấp phát chứng nhận điện tử, bảo hiểm cho giao dịch điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ cho bảo mật,...

   128 p bvu 27/01/2019 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng, báo cáo tài chính điện tử của các tổ chức tín dụng, thông tin trong báo cáo và phương pháp lập báo cáo đề tài, thực hành báo cáo tài chính điện tử - Bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p bvu 27/01/2019 8 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và các vấn đề cơ bản của hệ thống thông tin, hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, thực hành giao dịch ATM Online,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p bvu 27/01/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số