Tài liệu nổi bật
 • Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết kiểm toán" trình bày các nội dung: Khái quát chung về kiểm toán (kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, bản chất và chức năng của kiểm toán, các loại kiểm toán), nội dung kiểm toán (đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p bvu 07/09/2016 708 8

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý thuyết kiểm toán", phần 2 trình bày các nội dung: Hệ thống phương pháp kiểm toán, chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể, tổ chức công tác kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   157 p bvu 07/09/2016 405 4

 • Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế và giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   455 p bvu 07/09/2016 400 8

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và kế toán đơn vị chủ đầu tư: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và kế toán đơn vị chủ đầu tư: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách do NXB Thống kê ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc "Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư" bao gồm: Quy định chung, hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán, tài khoản và phương pháp thực hành hạch toán kế toán,... Mời các bạn tham khảo.

   362 p bvu 23/09/2016 393 5

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thao tác các bút toán cuối kỳ ước tính chi phí thuế TNDN kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p bvu 27/01/2019 353 1

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - PGS.TS Lê Văn Tề

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - PGS.TS Lê Văn Tề

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế", phần 2 - Thanh toán quốc tế trình bày các nội dung: Buôn bán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   256 p bvu 06/09/2016 329 5

 • Các nhân tố ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán viên - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán viên - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán viên - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam tìm thấy sự khác biệt về quan điểm giữa người sử dụng BCTC và kiểm toán viên trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên.

   10 p bvu 30/06/2018 328 1

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thế Khang

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - ThS. Nguyễn Thế Khang

  Nối tiếp phần 1 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 với 3 chương còn lại trang bị cho người học các kiến thức về kế toán và các nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   65 p bvu 07/09/2016 326 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p bvu 30/06/2018 320 1

 • Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1 được soạn theo giáo trình giảng dạy dựa trên thực tế công việc kế toán tại các đơn vị kinh doanh. Tài liệu này giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành, để phục vụ cho quá trình học tập và công việc sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p bvu 25/11/2019 318 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p bvu 25/05/2019 317 1

 • Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

  Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

  Gian lận và sai sót tồn tại cản trở hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V). Giả thuyết nghiên cứu đặt ra cho rằng các yếu tố trong hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) là một trong những nguyên nhân tác động đến khả năng tồn tại các gian lận và sai sót trong quá trình hoạt động của các DNN&V. Nghiên cứu tập trung vào địa bàn...

   9 p bvu 30/06/2018 315 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số