• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các quy định pháp lý liên quan đến kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng, tổng quan về dự phòng nợ phải trả, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p bvu 27/07/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" giới thiệu tới người học các văn bản pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p bvu 27/07/2020 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần; tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p bvu 27/07/2020 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã cung cấp cho người học các quy định pháp lý về ế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; trình bày thông tin liên quan trên BCĐKT và BCKQHĐKD, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p bvu 27/07/2020 10 0

 • Các khái niệm về xác định giá trị tài sản trong kế toán

  Các khái niệm về xác định giá trị tài sản trong kế toán

  Nhằm mục tiêu đo lường và trình bày các thông tin đối với tài sản trên Báo cáo tài chính (BCTC), trong lịch sử kế toán đã và đang tồn tại các quan điểm tính giá khác nhau. Mỗi quan điểm tính giá đều cần phải xác định các cơ sở giá chủ yếu, áp dụng các cơ sở giá này trong việc ghi nhận ban đầu, sau ghi nhận ban đầu và ghi nhận ảnh hưởng...

   10 p bvu 27/07/2020 7 0

 • Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng

  Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng

  Kiểm soát quyền lực nhà nước là một trong những yêu cầu mang tính tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

   5 p bvu 27/07/2020 7 0

 • Thực trạng việc kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Thực trạng việc kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị tập trung thực hiện.

   6 p bvu 27/07/2020 5 0

 • Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách TP.HCM 25km, gần cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế, thương mại quan trọng của phía Nam Việt Nam. Bài viết trình bày vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   5 p bvu 27/07/2020 2 0

 • Phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm soát quyền lực và vai trò của kiểm toán nhà nước

  Phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm soát quyền lực và vai trò của kiểm toán nhà nước

  Bài viết sẽ tập trung bàn luận về phòng chống tham nhũng gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực, những nhân tố tác động đến kiểm soát quyền lực và vai trò của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong vấn đề kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng.

   8 p bvu 27/07/2020 10 0

 • Thanh toán không dùng tiền mặt: Vẫn còn nhiều khó khăn

  Thanh toán không dùng tiền mặt: Vẫn còn nhiều khó khăn

  Chính phủ, các cơ quan nhà nước và các ngân hàng đều muốn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh chủ trương này vẫn còn gặp nhiều khó khăn từ sự thiếu chủ động của nhiều đơn vị, mối lo về bảo mật thông tin và lòng tin với các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa chưa đủ lớn.

   2 p bvu 27/07/2020 2 0

 • Vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của kiểm toán nhà nước

  Vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của kiểm toán nhà nước

  Nghiên cứu này thực hiện khảo sát lý luận và kinh nghiệm vận dụng trọng yếu tại một số quốc gia trên thế giới qua đó, giúp xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc xây dựng chính sách xác định và và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ, hiện chưa được xây dựng ban hành và áp dụng trong thực tiễn của KTNN Việt Nam.

   8 p bvu 27/07/2020 9 0

 • Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số đề xuất

  Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số đề xuất

  Trong phạm vi bài viết này, chỉ đề cập đến vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

   6 p bvu 27/07/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số