• Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình, lập trình cho CPU, quản lý bộ nhớ trong,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p bvu 25/11/2020 22 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bộ nhớ ngoài, quản lý thiết bị, bảo vệ và an toàn hệ thống, hệ điều hành đa xử lý, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p bvu 25/11/2020 17 0

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích hệ thống về dữ liệu, phân tích hệ thống về động thái, thiết kế hệ thống, một số vấn đề cài đặt hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p bvu 26/09/2020 38 1

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1

  Ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về hệ thống và chu trình phát triển hệ thống, hệ thống kinh doanh dịch vụ, khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nhu cầu, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p bvu 26/09/2020 31 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 4: Chuỗi ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi ký tự, khai báo, nhập chuỗi, các hàm thư viện. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   11 p bvu 26/09/2020 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p bvu 26/09/2020 21 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 3: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, truy suất, ma trận vuông, nhập xuất ma trận số nguyên. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   14 p bvu 26/09/2020 19 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 7: Lập trình đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy phi tuyến, đệ quy hỗ tương, các hoạt động hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p bvu 26/09/2020 18 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình và các bước xây dựng chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình, các bước xây dựng chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p bvu 26/09/2020 19 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 2: Lập trình con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại chỉ của biến, con trỏ, cấp phát và giải phóng vùng nhớ, con trỏ và mảng một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p bvu 26/09/2020 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 8 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 8 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 8: Kiểm tra tính đúng đắn và tối ưu hóa chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p bvu 26/09/2020 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 6: Tập tin" cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình lưu trữ trên tập tin (FILE), cung cấp hàm thư viện phổ biến để thao tác trên tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p bvu 26/09/2020 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số