• Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2)được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy cho các bạn sinh viên năm thứ 3 khoa Điện tử - Viễn thông khoa Công nghệ Thông tin ban ngày và Tại chức của các Trường Đại học. Trong từng phần có một số chương sinh viên có thể dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung...

   144 p bvu 22/07/2019 21 0

 • Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lý thuyết mạch (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lý thuyết mạch (Tập 2)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ứng dụng của bốn cực, tổng hợp mạch tuyến tính, thụ động và phương pháp tổng quát tổng hợp mạch tích cực RC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p bvu 22/07/2019 20 0

 • Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao mô đun điện áp trong việc ổn định điện áp trong hệ thống điện

  Ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao mô đun điện áp trong việc ổn định điện áp trong hệ thống điện

  Nghiên cứu trình bày về việc ứng dụng thiết bị FACTS để nâng cao mô đun điện áp trong việc ổn định điện áp trong hệ thống điện, và nhóm tác giả bài viết đã sử dụng ngôn ngữ lập trình MATLAB để mô hình hóa và mô phỏng điều khiển điện áp hệ thống điện bằng thiết bị FACTS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 22/07/2019 6 0

 • Phân tích ảnh hưởng của phương thức vận hành lưới điện nhỏ đến việc đầu tư các dự án điện mặt trời

  Phân tích ảnh hưởng của phương thức vận hành lưới điện nhỏ đến việc đầu tư các dự án điện mặt trời

  Hiệu quả đầu tư các dự án nguồn điện phân tán kết nối vào lưới điện nhỏ bị ảnh hưởng bởi phương thức vận hành của lưới điện. Do vậy để tìm phương án và giá trị đầu tư tối ưu cho các dự án, bài báo giới thiệu những đặc điểm cơ bản trong vận hành lưới điện nhỏ với các trường hợp mang tải khác nhau.

   7 p bvu 22/07/2019 5 0

 • Nghiên cứu cải thiện sụt áp ngắn hạn trong hệ thống điện phân phối sử dụng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn kiểu điện trở (R_SFCL)

  Nghiên cứu cải thiện sụt áp ngắn hạn trong hệ thống điện phân phối sử dụng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn kiểu điện trở (R_SFCL)

  Bài viết đề xuất một chiến lược ứng dụng thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch bằng vật liệu siêu dẫn kiểu điện trở (R_SFCL) vào hệ thống điện phân phối để cải thiện sụt áp ngắn hạn (độ võng điện áp) và phân tích ảnh hưởng của R_SFCL lên các dạng mạch nhánh khác nhau, bao gồm mạch hình tia và mạch vòng kín, ứng dụng vào phân tích cho...

   10 p bvu 22/07/2019 8 0

 • Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngắn mạch trong hệ thống điện, đặc điểm dòng điện ngắn mạch, tính toán ngắn mạch đối xứng, sự cố bất đối xứng, tính toán sự cố bất đối xứng, tính toán dòng ngắn mạch trong các trường hợp riêng: Mạng truyền tải, mạng phân phối và mạng hạ thế....

   241 p bvu 27/06/2019 27 0

 • Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 2

  Ebook Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ổn định trong hệ thống điện, ổn định tĩnh hệ thống điện, ổn định động, ổn định điện áp, các biện pháp nâng cao tính ổn định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p bvu 27/06/2019 19 0

 • Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ

  Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ

  Bài viết trình bày việc thiết kế và mô phỏng bằng phần mềm CST (Computer Simulation Technology) để kiểm chứng việc cải thiện hiệu quả bọc chắn của hộp bọc chắn chứa nguồn bức xạ điện từ nhằm giảm bức xạ này ra môi trường xung quanh hộp.

   5 p bvu 25/05/2019 19 0

 • Giải pháp bảo vệ tách lưới cho nguồn phân tán trong lưới điện nhỏ thông minh

  Giải pháp bảo vệ tách lưới cho nguồn phân tán trong lưới điện nhỏ thông minh

  Với sự phát triển mạnh mẽ của lưới điện ngày càng “thông minh” hơn, các nguồn điện phân tán (DG) có thể tương tác với các lưới điện chính trong việc thực thi không chỉ các chức năng bảo vệ mà còn tham gia vào việc tự động hóa lưới điện. Cùng với sự đóng góp tích cực của DG vào sự ổn định, linh hoạt và độ tin cậy của lưới điện...

   10 p bvu 25/05/2019 26 0

 • Xác định độ sâu bẫy bắt điện tử trong vật liệu thủy tinh phốt phát pha tạp tecbi (Tb)

  Xác định độ sâu bẫy bắt điện tử trong vật liệu thủy tinh phốt phát pha tạp tecbi (Tb)

  Thủy tinh phốt phát có hợp phần P2O5, CaO, Na2O và Tb2O3 – ký hiệu là PCN:Tb được chế tạo bằng phương pháp dập tắt nóng chảy. Các khảo sát thực nghiệm cho thấy thủy tinh thu được có hiệu ứng nhiệt phát quang khá mạnh khi sử dụng tác nhân kích thích là tia bêta với đường nhiệt phát quang tích phân có hai đỉnh ở khoảng 160 độC và 249 độ C.

   7 p bvu 25/05/2019 26 0

 • Cải thiện mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở

  Cải thiện mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở

  Bài viết trình bày mối quan hệ giữa lực từ và mô men trong động cơ từ trở. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất một giải pháp mới - thay đổi cấu trúc rotor nhằm cải thiện mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở. Kết quả bước đầu cho thấy, mật độ phân bố lực trong động cơ từ trở mới tăng, góp phần nâng cao mô men quay.

   5 p bvu 25/05/2019 20 0

 • Nghiên cứu, thiết kế thiết bị giám sát điện áp, dòng điện đa năng

  Nghiên cứu, thiết kế thiết bị giám sát điện áp, dòng điện đa năng

  Bài viết này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế một thiết bị giám sát dòng điện và điện áp đa chức năng. Với thiết bị này, dòng điện và điện áp từ nguồn cấp đến phụ tải sẽ được giám sát và kiểm tra liên tục theo thời gian thực. Khi có sự cố xảy ra, chủ yếu các lỗi do chất lượng điện năng không đảm bảo như mất pha, điện áp...

   7 p bvu 25/05/2019 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số