• Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 1: Khái niệm và phương trình cơ bản của điện từ trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải tích vectơ, khái niệm cơ bản, đại lượng đặc trưng, định luật cơ bản của trường điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p bvu 27/01/2021 7 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 3: Trường điện từ dừng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, trường điện dừng, trường từ dừng, trường từ dừng của trục mang dòng, hỗ cảm, năng lượng trường từ, lực từ, một số ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p bvu 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 6: Ống dẫn sóng - Hộp cộng hưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Ods, Ods hình chữ nhật, Ods hình trụ tròn, hệ số tắt dần trong Ods thực, hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p bvu 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 4: Trường điện từ biến thiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, thiết lập phương trình d’Alembert, trường điện từ biến thiên điều hòa, sóng điện từ phẳng đơn sắc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p bvu 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tính chất thế của trường điện tĩnh, phương trình Poisson-Laplace & ĐKB, vật liệu trong trường điện tĩnh, năng lượng trường điện, lực điện, phương pháp tính trường điện tĩnh.

   26 p bvu 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - TS. Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 5: Bức xạ điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên tố anten thẳng, nguyên tố anten vòng, tính định hướng, nguyên lý tương hỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p bvu 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 7: Máy điện đồng bộ (MĐĐB)" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, nguyên lý máy điện đồng bộ, nguyên tắc hoạt động, phản ứng của máy phát đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p bvu 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Dòng điện hình sin - Giải mạch AC dùng số phức cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hàm sin, mạch điện hình sin đơn giản, mạch điện RLC song song, nguyên lý bảo toàn công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p bvu 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2a - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2a - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 2: Dòng điện hình sin - Giải mạch AC dùng số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Cải thiện hệ số công suất, Watt kế, các phương pháp giải mạch hình sin xác lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p bvu 27/01/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 4: Máy biến áp (MBA)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại và tổng quan về MBA, cấu tạo, các định luật điện từ, nguyên tắc hoạt động của MBA, xác định thông số mạch tương đương, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p bvu 27/01/2021 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 5: Diode và các mạch ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Diode, mô hình Diode lý tưởng, mô hình thực nghiệm, chỉnh lưu bán kỳ, chỉnh lưu toàn kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p bvu 27/01/2021 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 1: Tổng quan về mạch điện, phương pháp giải mạch điện DC" trình bày các khái niệm, cấu trúc mạch điện, các định luật cơ bản, các phương pháp giải mạch cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p bvu 27/01/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số