• Tính chất từ của hệ kim loại chuyển tiếp phân lớp D pha tạp trên bề mặt PD(001)

  Tính chất từ của hệ kim loại chuyển tiếp phân lớp D pha tạp trên bề mặt PD(001)

  Tính chất từ của của hệ kim loại chuyển tiếp phân lớp d pha tạp trên bề mặt Pd(001) được nghiên cứu sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ với code Dmol3. Mômen từ lớn được tìm thấy cho tất cả các kim loại 3d ngoại trừ Sc và Cu, là không từ tính. Trong dãy các kim loại 4d và 5d, Mo,Tc, Ru và W, Re, Os có mômen từ lớn. Sự xuất hiện mômen từ ở các...

   6 p bvu 25/04/2022 13 0

 • Nghiên cứu tổng hợp hạt nano α-Fe2O3 và hoạt tính xúc tác cho phản ứng benzyl hóa benzene

  Nghiên cứu tổng hợp hạt nano α-Fe2O3 và hoạt tính xúc tác cho phản ứng benzyl hóa benzene

  Trong bài viết này, quá trình tổng hợp nano α-Fe2O3 dạng hạt sử dụng glucomannan (GM) làm chất nền định hướng cấu trúc đã được làm sáng tỏ. Hoạt tính xúc tác của αFe2O3 cho phản ứng benzyl hóa benzene đã được nghiên cứu.

   12 p bvu 25/04/2022 12 0

 • Nghiên cứu khả năng hấp phụ cloxacillin và dicloxacillin lên bề mặt kim loại sắt (Fe) bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử

  Nghiên cứu khả năng hấp phụ cloxacillin và dicloxacillin lên bề mặt kim loại sắt (Fe) bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử

  Trong bài viết sử dụng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử để nghiên cứu khả năng hấp phụ cloxacillin (CLOX) và dicloxacillin (DICLOX) lên bề mặt kim loại sắt. Các thông số lượng tử như EHOMO và ELUMO được tính toán và thảo luận để đánh giá khả năng ức chế ăn mòn của chúng.

   14 p bvu 25/04/2022 9 0

 • Ứng dụng đồng Hexacyano ferrate (II) để loại bỏ ion Cesi và stronti ra khỏi dung dịch nước

  Ứng dụng đồng Hexacyano ferrate (II) để loại bỏ ion Cesi và stronti ra khỏi dung dịch nước

  Vật liệu có kích thước nano đồng hexacyanoferrate (CuHF) được điều chế bằng phương pháp đồng kết tủa hóa học với giá thành tổng hợp thấp. Các kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu này là chất hấp phụ các ion chất thải phóng xạ như cesi và stronti hiệu quả. Các phương pháp phổ hồng ngoại Furier, phổ nhiễu xạ tia X, quang phổ phân tán năng...

   15 p bvu 25/04/2022 9 0

 • Độ dẫn điện và hệ số hấp thụ sóng điện từ do tương tác electron phonon trong chấm lượng tử

  Độ dẫn điện và hệ số hấp thụ sóng điện từ do tương tác electron  phonon trong chấm lượng tử

  Bài viết trình bày việc sử dụng các phương pháp lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt trong Vật lý thống kê, trong đó sẽ tập trung nhiều vào các phương pháp Kubo-Mori để nghiên cứu độ dẫn điện và hệ số hấp thụ sóng điện từ do tương tác electron-phonon trong chấm lượng tử. Biểu thức giải tích thu được tường minh cho hệ số hấp thụ...

   9 p bvu 25/04/2022 11 0

 • Khảo sát tính nhạy khí NH3 tại nhiệt độ phòng của cảm biến khí trên cơ sở vật liệu lai poly-3-hexylthiophene (P3HT)/Graphene/CNT

  Khảo sát tính nhạy khí NH3 tại nhiệt độ phòng của cảm biến khí trên cơ sở vật liệu lai poly-3-hexylthiophene (P3HT)/Graphene/CNT

  Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí NH3 trên cơ sở vật liệu lai P3HT/Graphene/CNT. Vật liệu tiền chất P3HT, Graphene, CNT được hòa tan trong dung môi sau đó được trộn cơ học tạo nên tổ hợp vật liệu lai P3HT/Graphene/CNT. P3HT/Graphene/CNT dạng màng được phủ trực tiếp trên đế điện cực lưới ITO bằng phương pháp Drop casting chế tạo linh kiện cảm biến....

   5 p bvu 25/04/2022 10 0

 • Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng công nghệ Fenton điện hóa xúc tác dị thể Fe3O4

  Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng công nghệ Fenton điện hóa xúc tác dị thể Fe3O4

  Thuốc nhuộm tổng hợp là sản phẩm được sử dụng rộng rãi, nhưng nó cũng ảnh hưởng to lớn đến môi trường. Trong suốt quá trình dệt nhuộm, 12% thuốc nhuộm bị thất thoát và khoảng 20% trong số này được thải vào môi trường. Theo nghiên cứu này, nước thải dệt nhuộm được xử lý bằng công nghệ Fenton điện hóa xúc tác dị thể Fe3O4.

   5 p bvu 25/04/2022 10 0

 • Điều chế nano hydroxyapatite biến tính bằng chitosan và glucosamine

  Điều chế nano hydroxyapatite biến tính bằng chitosan và glucosamine

  Sự kết hợp giữa vật liệu nano hydroxyapatite và carbohydrate (chitosan và glucosamine) có khả năng nâng cao ứng dụng sinh học. Nano hydroxyapatite được điều chế từ xương bò thải từ công nghiệp chế biến thực phẩm. Chitosan được điều chế từ vỏ tôm và glucosamine được điều chế từ chitin trong vỏ tôm.

   10 p bvu 25/04/2022 12 0

 • Nghiên cứu phân tích viagra bằng phương pháp điện hóa sử dụng điện cực biến tính oxide sắt từ

  Nghiên cứu phân tích viagra bằng phương pháp điện hóa sử dụng điện cực biến tính oxide sắt từ

  Trong nghiên cứu này, oxide sắt từ đã được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng polyethylene glycol làm tác nhân khử. Oxide sắt từ điều chế được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, hiển vi điện tử quét (SEM) và đường cong bão hòa từ (VMS).

   12 p bvu 25/04/2022 11 0

 • Nghiên cứu sự phân rã mức cây của hạt Higgs

  Nghiên cứu sự phân rã mức cây của hạt Higgs

  Bài viết trình bày việc sử dụng các phép tính Feynman, quy tắc vàng Fermi, phương pháp Casimir để tính toán tốc độ phân rã của hạt Higgs. Đây là cách để phát hiện hạt Higgs thông qua các tín hiệu của hạt ra. Từ đó, tạo điều kiện để các nhà vậy lý thực nghiệm tìm được hạt Higgs tại máy gia tốc.

   9 p bvu 25/04/2022 11 0

 • Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học; Động học của phản ứng đồng thể; Các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản; Thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi; Hệ thống các thiết bị phản ứng; Thiết bị phản ứng quay vòng và phản...

   130 p bvu 23/03/2022 25 0

 • Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bài tập Hóa kỹ thuật (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật tách chất; Phương trình chưng cất; Phương pháp hấp thụ; Phương pháp chiết lỏng - lỏng; Tách chất bằng phương pháp lọc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p bvu 23/03/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số