• Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 2

  Trong phần hai và phần ba cuốn sách là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức. Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Hóa các trường đại học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   123 p bvu 26/05/2020 89 1

 • Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách gồm ba phần: Phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p bvu 26/05/2020 72 1

 • Ebook Hóa keo: Phần 2

  Ebook Hóa keo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất của các hệ keo, các hệ phân tán trong môi trường khí, lỏng, rắn, các hệ bán keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p bvu 26/05/2020 79 1

 • Ebook Hóa keo: Phần 1

  Ebook Hóa keo: Phần 1

  Ebook Hóa keo: Phần 1 giới thiệu các khái niệm, hiện tượng bề mặt, hấp thụ; tính chất của hệ keo, tính chất quang học của các hệ keo, tính chất điện của các hệ keo, độ bền và sự keo tụ của các hệ keo, tính chất cơ học cấu thể của các hệ phân tán; các hệ phân tán trong môi trường khí, lỏng, rắn, các hệ bán keo. Mời các bạn tham khảo...

   69 p bvu 26/05/2020 64 1

 • Ebook Bài tập cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 1 - In lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 1 - In lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở Hóa học hữu cơ được biên soạn theo chương trình và nội dung Bộ tài liệu Cơ sở hóa học hữu cơ, 3 tập - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên các trường đại học và cao đẳng cũng như cho các độc giả đang nghiên cứu về hóa hữu cơ. Dưới đây là phần 1 của tài liệu Bài tập cơ...

   42 p bvu 24/03/2020 122 1

 • Ebook Bài tập cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 1 - In lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 1 - In lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở Hóa học hữu cơ có nội dung gồm 18 chương, bao gồm 1700 bài tập về danh pháp, cấu trúc, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất mạch hở, mạch vòng no và thơm, hợp chất dị vòng, hợp chất thiên nhiên và polyme ở mức cơ bản và nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p bvu 24/03/2020 114 1

 • Giáo trình Động hóa học: Phần 1 - PGS.TS Trần Sơn

  Giáo trình Động hóa học: Phần 1 - PGS.TS Trần Sơn

  Phần 1 giáo trình "Động hóa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Động hóa học của phản ứng đơn giản, động hóa học của phản ứng phức tạp, ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng, thuyết va chạm hoạt động và phức hoạt động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p bvu 24/03/2020 118 1

 • Giáo trình Động hóa học: Phần 2 - PGS.TS Trần Sơn

  Giáo trình Động hóa học: Phần 2 - PGS.TS Trần Sơn

  Phần 2 giáo trình "Động hóa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ảnh hưởng của dung môi lên tốc độ phản ứng, phản ứng dây chuyền và quang hóa, ảnh hưởng của chất xúc tác lên tốc độ phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p bvu 24/03/2020 106 1

 • Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu Zeolite X biến tính Ag+ , Ba2+ ứng dụng chế tạo bộ lọc khử muối biển

  Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu Zeolite X biến tính Ag+ , Ba2+ ứng dụng chế tạo bộ lọc khử muối biển

  Bài viết này giới thiệu quá trình tổng hợp hệ vật liệu Zeolite X biến tính với ion Ag+ , Ba2+ có khả năng loại bỏ muối biển, ứng dụng trong chế tạo bộ lọc khử muối tạo nước ngọt từ nước biển. Hàm lượng Ag+ , Ba2+ hấp phụ trong zeolite sau khi tối ưu quá trình biến tính lần lượt là 36,99 % và 3,97 % khi phân tích bằng phổ tán sắc năng lượng...

   7 p bvu 25/11/2019 131 1

 • Vật liệu hấp phụ khí CO2 trên cơ sở nhựa polystyren tẩm phủ bởi polyetylenimin

  Vật liệu hấp phụ khí CO2 trên cơ sở nhựa polystyren tẩm phủ bởi polyetylenimin

  Vật liệu hấp phụ khí CO2 được chế tạo bằng cách tẩm phủ hạt nhựa xốp polystyren (PS) bởi polyetylenimin (PEI) theo phương pháp rung siêu âm. Vật liệu thu được có cấu trúc lỗ xốp trung bình và độ bền nhiệt cao.

   6 p bvu 25/11/2019 125 2

 • Nghiên cứu chế tạo dung dịch nano trên cơ sở GO-TiO2-Ag ứng dụng bảo quản vật liệu polyme khỏi sự tác động của môi trường

  Nghiên cứu chế tạo dung dịch nano trên cơ sở GO-TiO2-Ag ứng dụng bảo quản vật liệu polyme khỏi sự tác động của môi trường

  Bài viết này giới thiệu về quy trình chế tạo dung dịch nano trên cơ sở các hạt nano: TiO2, Ag, Graphen oxit (GO), ứng dụng trong bảo quản các vật liệu trên cơ sở polyme khỏi sự lão hoá dưới tác động của môi trường (UV, nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh vật).

   7 p bvu 25/11/2019 123 1

 • Khảo sát tác động của nhiệt độ tới cảm biến áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polyme

  Khảo sát tác động của nhiệt độ tới cảm biến áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polyme

  Bài viết tóm tắt quá trình chế tạo cảm biến, đồng thời đánh giá sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới đặc tính đầu ra của cảm biến. Kết quả thí nghiệm cho thấy đặc tính đầu ra của cảm biến thay đổi theo nhiệt độ làm việc của cảm biến, đồng thời kết quả có thể làm cơ sở để tính toán các giải pháp bù khi phát triển các ứng dụng...

   6 p bvu 25/11/2019 139 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số