• Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình dehydro hóa và hydro hóa, tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p bvu 25/11/2020 21 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hóa dầu và hữu cơ cơ bản, các quá trình alkyl hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p bvu 25/11/2020 24 0

 • Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu triển khai công nghệ hóa học, các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p bvu 26/10/2020 32 0

 • Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học" trình bày các nội dung: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học, nghiên cứu công nghệ hóa học và hóa học bằng mô tả thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p bvu 26/10/2020 24 0

 • Ebook Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch: Phần 2

  Ebook Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cân bằng oxi hoá - khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan, cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   198 p bvu 26/09/2020 49 0

 • Ebook Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch: Phần 1

  Ebook Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li, cân bằng axit - bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p bvu 26/09/2020 46 0

 • Nghiên cứu chế tạo và đánh giá độ bền lão hóa vật liệu cao su blend CIIR/NR

  Nghiên cứu chế tạo và đánh giá độ bền lão hóa vật liệu cao su blend CIIR/NR

  Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend CIIR/NR được sử dụng cho mục đích làm kín cho các thiết bị máy móc làm việc trong điều kiện khí hậu biển đảo. Để đánh giá khả năng làm việc trong điều kiện này, chúng tôi sử dụng phương pháp gia tốc lão hóa trong môi trường nước biển (dung dịch NaCl 3,5%), gia tốc lão...

   8 p bvu 26/09/2020 22 0

 • Nghiên cứu khả năng xử lý Cu2+ trong nước bằng hạt hấp phụ hydroxyapatit

  Nghiên cứu khả năng xử lý Cu2+ trong nước bằng hạt hấp phụ hydroxyapatit

  Hạt hấp phụ hydroxyapatit (hạt HAp) được chế tạo từ bột hydroxyapatit tổng hợp và phụ gia polyvinyl ancol bằng phương pháp thiêu kết, có kích thước trung bình (2x10) mm sử dụng để xử lý ion Cu2+ trong nước. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến dung lượng và hiệu suất hấp phụ Cu2+ đã được nghiên cứu.

   9 p bvu 26/09/2020 25 0

 • Nghiên cứu xử lý bề mặt sợi cacbon culon 500 bằng axit nitric

  Nghiên cứu xử lý bề mặt sợi cacbon culon 500 bằng axit nitric

  Trong nghiên cứu này tập trung đánh giá ảnh hưởng của thời gian xử lý bằng tác nhân axít HNO3 đặc đến tính chất bề mặt và sự liên kết của sợi cacbon (CFs) với nhựa nền phenolic (PF) trong vật liệu compozit. Sự thay đổi trên cấu trúc bề mặt sợi cacbon và compozit được khảo sát bằng phổ hồng ngoại biến đổi đều Fourier (F-IR) và phương pháp...

   7 p bvu 26/09/2020 19 0

 • Nghiên cứu mở rộng vạch phổ raman trong môi trường khí H2 chứa trong sợi quang tử lõi rỗng

  Nghiên cứu mở rộng vạch phổ raman trong môi trường khí H2 chứa trong sợi quang tử lõi rỗng

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất, bán kính lõi rỗng tới độ rộng vạch phổ Raman trong môi trường khí H2 được chứa bởi HC-PCF. Kết quả chỉ ra rằng trong vùng áp suất thấp thì sự mở rộng vạch phổ trong tán xạ Raman chủ yếu gây ra do va chạm của các phân tử khí với thành của lõi rỗng.

   7 p bvu 26/09/2020 25 0

 • Nghiên cứu tách nitơ, phốt pho trong nước thải sinh hoạt

  Nghiên cứu tách nitơ, phốt pho trong nước thải sinh hoạt

  Nghiên cứu được tiến hành nhằm khẳng định khả năng cũng như xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách N,P dưới dạng kết tinh thành tinh thể Magie Amoni Photphat (MAP) hay còn gọi là Struvite - công thức hóa học: MgNH4PO4. 6H2O. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hiệu quả tách N,P bằng kết tinh tạo MAP chịu ảnh hưởng khá lớn của pH môi trường...

   5 p bvu 26/09/2020 20 0

 • Các đặc trưng hóa lý của màng hydroxyapatit pha tạp bạc trên nền thép không gỉ 316L

  Các đặc trưng hóa lý của màng hydroxyapatit pha tạp bạc trên nền thép không gỉ 316L

  Màng hydroxyapatit pha tạp bạc (AgHAp) được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion giữa màng hydroxyapatit (HAp) với dung dịch AgNO3 0,001M. Kết quả phân tích hình thái học, cấu trúc pha và thành phần pha cho thấy màng AgHAp có cấu trúc tinh thể hình phiến, đơn pha và có tỉ lệ nguyên tử Ag/Ca = 0,006 và (Ag+Ca)/P = 1,545.

   6 p bvu 26/09/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số