• Tạp chí Dầu khí - Số 03/2019

  Tạp chí Dầu khí - Số 03/2019

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2019. Các bài viết trên tạp chí: nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu, nước ở mỏ Cá Tầm; ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa; giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan; Kinestics đá mẹ bể Cửu Long, các...

   81 p bvu 24/03/2020 12 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 01/2019

  Tạp chí Dầu khí - Số 01/2019

  Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2019. Gồm các bài viết: tối ưu hóa vận hành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và dự báo quá trình ngưng tụ lỏng...

   99 p bvu 24/03/2020 6 0

 • Điều khiển tối ưu hệ thống định vị động dựa trên kỹ thuật nâng cao Fuzzy-PSO

  Điều khiển tối ưu hệ thống định vị động dựa trên kỹ thuật nâng cao Fuzzy-PSO

  Bài viết này thiết kế giải thuật mờ tối ưu bầy đàn áp dụng điều khiển hệ thống định vị động để ổn định vị trí tàu dưới những tác động không mong muốn. Các thông số cấu trúc bộ điều khiển mờ được hiệu chỉnh tối ưu hóa bằng giải thuật tối ưu bầy đàn.

   6 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển thiết bị ROV

  Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển thiết bị ROV

  Bài viết trình bày về kết quả của việc nghiên cứu, thiết về và điều khiển một thiết bị ROV ( remotely operated vehicle) phục vụ cho việc nghiên cứu tàu biển, bao gồm thiết kế phần cứng và phần điều khiển.

   7 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Thiết kế bộ điều khiển chuyển động tàu thủy bám quỹ đạo đặt dựa theo nguyên lý RHC trên nền LQR

  Thiết kế bộ điều khiển chuyển động tàu thủy bám quỹ đạo đặt dựa theo nguyên lý RHC trên nền LQR

  Bài viết đề cập tới vấn đề phân tích mô hình toán tàu thủy 3 bậc tự do thiếu cơ cấu chấp hành (3 DOF) trên mặt phẳng ngang. Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động tàu thủy theo quỹ đạo dựa theo nguyên lý tối ưu RHC (Receding Horizon Control) trên nền LQR (Linear Quadratic Regulator ) thông qua việc tuyến tính hóa từng đoạn mô hình dọc theo...

   6 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Nghiên cứu mô phỏng, tính toán sự tương tác thủy động giữa chong chóng và thân tàu bằng phương pháp Ranse

  Nghiên cứu mô phỏng, tính toán sự tương tác thủy động giữa chong chóng và thân tàu bằng phương pháp Ranse

  Bài viết trình bày kết quả mô phỏng tính toán các hệ số tương tác giữa chong chóng và thân tàu dựa trên phương trình Navier – Stokes với số Reynolds trung bình (RANSE).

   8 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Ứng dụng CFD phân tích đặc tính làm việc chân vịt

  Ứng dụng CFD phân tích đặc tính làm việc chân vịt

  Mục tiêu chính của bài báo này là sử dụng phương pháp số(CFD) tính toán mô phỏng, xây dựng đường đặc tính của chân vịt nguyên mẫu và chân vịt có gắn thêm cánh phụ ở đỉnh hay còn gọi là chân vịt CLT(Contracted tip load propeller).

   4 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ thép tái chế làm lớp móng đường ô tô

  Nghiên cứu sử dụng xỉ thép tái chế làm lớp móng đường ô tô

  Bài viết này trình bày vắn tắt kết quả nghiên cứu về đặc tính của xỉ thép sau khi tái chế từ sản phẩm thải của các nhà máy luyện phôi thép khu vực Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT). Các đặc tính của xỉ thép được khảo sát là những chỉ tiêu cơ lý, yêu cầu kỹ thuật đặc trưng đối với vật liệu làm cốt liệu trong xây dựng đường ô tô hiện nay.

   6 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Điều khiển Fuzzy – PID cho hệ thống điện đa kết nối

  Điều khiển Fuzzy – PID cho hệ thống điện đa kết nối

  Nếu điều khiển hệ thống này theo các phương pháp như PID, giải tích thì sẽ rất phức tạp và khó khăn. Vì vậy, tác giả bài viết đã thiết kế bộ điều khiển thông minh Fuzzy – PID để các thông số của bộ PID trong quá trình điều khiển được chỉnh định bằng hệ mờ nhằm ổn định tần số khi hệ thống ba vùng tồn tại những khâu phi tuyến. Kết...

   6 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Tính toán đặc trưng thủy động của chân vịt có gắn thiết bị PBCF bằng phương pháp CFD

  Tính toán đặc trưng thủy động của chân vịt có gắn thiết bị PBCF bằng phương pháp CFD

  Bài viết trình bày đặc điểm của chân vịt có gắn thiết bị PBCF . Tính toán và so sánh các đặc trưng thủy động của chân vịt có gắn thiết bị này với chân vịt thông thường dựa trên phương trình Navier – Stokes với số Reynolds trung bình (RANSE).

   7 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Lựa chọn tỷ số truyền phù hợp cho cụm chân vịt lắp ngoài Suzuki DF 9.9 sử dụng động cơ điện

  Lựa chọn tỷ số truyền phù hợp cho cụm chân vịt lắp ngoài Suzuki DF 9.9 sử dụng động cơ điện

  Hiện nay việc sử dụng các loại tàu, thuyền có gắn các cụm máy chân vịt cỡ nhỏ đã dần trở nên phổ biến. Dựa trên nền tảng về kích thước hình học của chân vịt đi theo cụm máy lắp ngoài Suzuki DF 9.9 ở những nghiên cứu trước.

   5 p bvu 24/03/2020 3 0

 • Bộ quan sát tốc độ sử dụng logic mờ cho hệ truyền động SPIM hiệu suất cao

  Bộ quan sát tốc độ sử dụng logic mờ cho hệ truyền động SPIM hiệu suất cao

  Bài viết này đề xuất một cơ chế thích nghi sử dụng logic mờ thay thế bộ điều khiển PI cổ điển trong bộ quan sát tốc độ sử dụng phương pháp thích nghi mô hình mẫu dựa theo từ thông rotor cho điều khiển vector không cảm biến hệ truyền động động cơ không đồng bộ sáu pha.

   5 p bvu 24/03/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số