• Ebook Cơ sở máy công cụ

  Ebook Cơ sở máy công cụ

  Trong ngành cơ khí chế tạo máy thì máy công cụ có vai trò quyết định đến chất lượng chế tạo các chi tiết máy. Hiện nay do sự đa dạng hóa của các sản phẩm cơ khí cũng như yêu cầu không ngừng nâng cao độ chính xác gia công nên ngành chế tạo máy ở Việt Nam bên cạnh việc sử dụng các máy công cụ truyền thống, cũng đã sử dụng các máy công cụ...

   312 p bvu 29/03/2021 7 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thủy khí

  Giáo trình Kỹ thuật thủy khí

  Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí nông nghiệp của các trường đại học kỹ thuật, PGS. TS. Hoàng Đức Liên đã biên soạn cuốn giáo trình “Kỹ thuật thủy khí”. Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đề cập những nội dung cơ bản trong tâm của môn học: Cơ học chất lỏng...

   276 p bvu 29/03/2021 8 0

 • Ebook Bơm máy nén quạt trong công nghệ

  Ebook Bơm máy nén quạt trong công nghệ

  Ebook Bơm máy nén quạt trong công nghệ trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về bơm, bơm thể tích - Bơm động học, phạm vi ứng dụng máy nén trong công nghiệp, các thông số cơ bản của máy nén, các phương trình trạng thái của khí, máy nén thể tích, quạt ly tâm, quạt hướng trục,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p bvu 29/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 3: Động lực học chất lỏng" nghiên cứu các đặc trưng và quy luật chuyển động của chất lỏng bao gồm: Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động (Động học); các quy luật chuyển động dưới tác dụng của các lực (Động lực học).

   26 p bvu 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người đọc một số kiến thức: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn học, sơ lược lịch sử phát triển môn học, một số định nghĩa và tính chất cơ lí của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p bvu 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 2: Tĩnh học chất lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Áp suất thủy tĩnh, phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng, phương trình cơ bản của thủy tĩnh học, tĩnh tương đối, tính áp lực thủy tĩnh, một số ứng dụng của thủy tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 6: Bơm ly tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thông số cơ bản của bơm ly tâm, tương tự trong bơm ly tâm, đường đặc tính của bơm, điểm làm việc, điều chỉnh bơm, ghép bơm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p bvu 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 4: Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được, chuyển động một chiều chất khí, chuyển động một chiều chất khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p bvu 29/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 5: Cơ sở lý thuyết thứ nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, lí thuyết thứ nguyên, các tiêu chuẩn tương tự, mô hình hóa từng phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p bvu 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 7: Bơm Piston" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại; lưu lượng; cột áp quán tính, áp suất của bơm; khắc phục hiện tượng không ổn định của CĐ chất lỏng; đường đặc tính của bơm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 29/03/2021 4 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 2 (GS.TS Đỗ Sanh)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 2 (GS.TS Đỗ Sanh)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 2 nối tiếp phần 1 với các kiến thức về động lực học máy; sức bền vật liệu; kép nép dùng tầm – cắt; xoắn thuần túy của thanh thảng; chi tiết máy; các tiết máy ghép; truyền động cơ khí; ....

   222 p bvu 25/02/2021 13 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 1 (GS.TS Đỗ Sanh)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 1 (GS.TS Đỗ Sanh)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 1 gồm 10 chương với các kiến thức các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học; hệ lực phẳng; hệ lực không gian; chuyển động của chất điểm; chuyển động của vật rắn; tổng hợp chuyển động; các định luật cơ bản của động lực học, phương trình chuyển động của chất điểm; các khái niệm và đặc trưng...

   120 p bvu 25/02/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số