• Giáo trình Công nghệ chế tạo máy: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Công nghệ chế tạo máy" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chuẩn trong gia công, Đặc trưng các phương pháp gia công, Thiết kế quá trình công nghệ gia công chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   249 p bvu 24/06/2022 6 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy: Phần 1

  Giáo trình "Công nghệ chế tạo máy" là tài liệu chính dành cho sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy. Giáo trình này gồm có 6 chương. Trong đó, 3 chương đầu là phần 1 của giáo trình, tập trung giải quyết các nội dung: Những khái niệm cơ bản, Chất lượng bề mặt chi tiết máy, Độ chính xác gia công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p bvu 24/06/2022 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 2 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 2 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 2 Môi chất lạnh và chất tải lạnh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các môi chất lạnh thường dùng môi chất lạnh; Định nghĩa và các môi chất lạnh thường dùng chất tải lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p bvu 24/06/2022 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 3 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 3 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 3 Đại cương hệ thống lạnh nén hơi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các trạng thái của vật chất; Các quá trình làm việc trong hệ thống lạnh nén hơi; Các thiết bị chính trong hệ thống lạnh nén hơi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p bvu 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 1 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 1 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 1 Ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh và các phương pháp làm lạnh nhân tạo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa kinh tế kỹ thuật lạnh; Các phương pháp làm lạnh nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p bvu 24/06/2022 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 4 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 4 - ThS. Trần Xuân An

  Bài giảng Kỹ thuật lạnh: Chương 4 Hệ thống lạnh nén hơi một cấp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chu trình máy lạnh nén hơi một cấp; Bài tập tính toán chu trình máy lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p bvu 24/06/2022 4 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 4 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 4 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 4 Truyền động xích cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, cơ học truyền động xích, chọn các thông số chủ yếu của bộ truyền xích, tính bộ truyền xích, trình tự thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p bvu 25/04/2022 14 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 3 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 3 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 3 Truyền động đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, tính toán hình học bộ truyền đai, một số vấn đề cơ học truyền động đai, tính toán truyền động đai, trình tự thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p bvu 25/04/2022 14 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 7 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 7 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, phân biệt và công dụng của Trục-ổ trục-khớp nối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p bvu 25/04/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 1 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 1 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chi tiết máy, tải trọng và ứng suất; Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy; Độ bền mỏi của chi tiết máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p bvu 25/04/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 5 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 5 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 5 Truyền động bánh răng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung, cơ sở tính toán sức bền bộ truyền bánh răng, trình tự thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p bvu 25/04/2022 15 0

 • Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 - ThS. Dương Đăng Danh

  Bài giảng Cơ sở thiết kế máy: Chương 2 Các bộ truyền cơ khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bộ truyền cơ khí thông dụng; truyền động bánh ma sát; Các thông số chủ yếu của 1 bộ truyền cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p bvu 25/04/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số