• Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 13 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 13 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 13: Thiết bị khai thác nguyên liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương khai thác nguyên liệu, các máy và thiết bị khai thác nguyên liệu, thiết bị khai thác cơ khí thủy lực,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p bvu 25/11/2020 8 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 12 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 12 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 12: Thiết bị vận chuyển, tiếp liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về máy – thiết bị vận chuyển, máy vận chuyển băng tải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p bvu 25/11/2020 5 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 11 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 11 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 11: Khuấy – Trộn nguyên phối liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại máy khuấy trộn các vật liệu dạng bột, 2 nguyên lý trộn gián đoạn Be-gun, máy khuấy trộn chân vịt,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p bvu 25/11/2020 5 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 12 (tt) – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 12 (tt) – ĐH BKTPHCM

  Phần tiếp theo bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 12: Thiết bị vận chuyển, tiếp liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Máy vận chuyển băng tải, máy vận chuyển tiếp liệu vít xoắn, máy vận chuyển gàu nâng, máy vận chuyển bằng khí nén. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p bvu 25/11/2020 6 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 4 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 4 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 4: Thiết bị đập trục” cung cấp cho người học các kiến thức đại cương và phân loại thiết bị đập trục, cấu tạo máy đập trục, tính toán và thiết kế máy đập trục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p bvu 25/11/2020 4 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 1 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 1 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 1: Cơ sở gia công đập – nghiền” cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của quá trình đập- nghiền, kích thước trung bình của vật liệu, mức độ đập nghiền i, phương pháp tác dụng lực, độ bền,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p bvu 25/11/2020 8 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 2 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 2 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 2: Thiết bị đập hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và phân loại, máy đập hàm chuyển động đơn giản, máy đập hàm chuyển động phức tạp, các chi tết máy, tính toán thiết kế cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 25/11/2020 6 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 3 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 3 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 3: Thiết bị đập nón” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu nguyên lý; cấu tạo, phân loại; vận hành; tính toán thông số cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p bvu 25/11/2020 6 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 9 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 9 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 9: Phân riêng bằng máy lắng” trình bày các nội dung: Phân loại thiết bị lắng, lắng trong trường trọng lực, lắng trong trường lực ly tâm. lắng trong trường tĩnh điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p bvu 25/11/2020 6 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 5 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 5 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 5: Thiết bị đập búa” cung cấp cho người học các kiến thức đại cương và phân loại máy đập búa, cấu tạo máy đập búa, tính toán và thiết kế máy đập búa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p bvu 25/11/2020 5 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 6 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 6 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 6: Thiết bị máy nghiền bánh xe - con lăn” Trình bày các nội dung: Giới thiệu nguyên lý, cấu tạo và phân loại, vận hành, tính toán thông số và thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p bvu 25/11/2020 7 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 7 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 7 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 7: Thiết bị nghiền bi” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và phân loại thiết bị nghiền bi, cấu tạo thiết bị nghiền bi, phân loại máy nghiền bi liên tục, tính toán và thiết kế cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p bvu 25/11/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số