• Ebook Cẩm nang thuật toán (Tập 2: Các thuật toán chuyên dụng) - Phần 1

  Ebook Cẩm nang thuật toán (Tập 2: Các thuật toán chuyên dụng) - Phần 1

  Ebook Cẩm nang thuật toán (Tập 2: Các thuật toán chuyên dụng): Phần 1 thông tin đến các bạn 2 chương với các nội dung các thuật toán hình học; các thuật toán đồ thị và một số bài học về đồ thị liên thông, đồ thị có hướng, giao của các đối tượng.

   198 p bvu 26/10/2020 29 0

 • Ebook Cẩm nang thuật toán (Tập 2: Các thuật toán chuyên dụng) - Phần 2

  Ebook Cẩm nang thuật toán (Tập 2: Các thuật toán chuyên dụng) - Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang thuật toán (Tập 2: Các thuật toán chuyên dụng)" trình bày các thuật toán học; các đặc trung cấp cao, số ngẫu nhiên, khớp đường con, tính tích phân, quy hoạch động, quy hoạch tuyến tính... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   139 p bvu 26/10/2020 17 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 1: Mở đầu về logic mệnh đề, tập hợp, ánh xạ và đại số" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược về lôgic mệnh đề, tập hợp, tích Descartes và quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p bvu 26/10/2020 9 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 2: Không gian véc tơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm không gian véc tơ, không gian véc tơ con, độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, hạng của một hệ hữu hạn các véc tơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p bvu 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 4: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, định lý tồn tại nghiệm, phương pháp Cramer, phương pháp ma trận nghịch đảo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p bvu 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - Hoàng Mạng Dũng

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 3: Ma trận và định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, khái niệm ma trận, phép toán ma trận, ma trận của một hệ véc tơ, định nghĩa định thức, một số ví dụ về định thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị

  Bài giảng "Toán rời rạc 2 - Khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị có hướng, một số dạng đồ thị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p bvu 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 26/10/2020 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng "Toán rời rạc 2 - Biểu diễn đồ thị trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề, biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc, biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh, biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p bvu 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Tìm kiếm trên đồ thị cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị, ứng dụng của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, ứng dụng của thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p bvu 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cung cấp cho người học các khái niệm, chứng minh đồ thị là Euler, thuật toán tìm chu trình Euler, kiểm nghiệm thuật toán, chứng minh đồ thị là nửa Euler,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p bvu 26/10/2020 3 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2 - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

  Bài giảng Toán rời rạc 2 - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất cung cấp cho người học các kiến thức: Phát biểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất, thuật toán Dijkstra, thuật toán Bellman-Ford, thuật toán Floyd. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p bvu 26/10/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số