• Bài giảng Phương pháp số - Vũ Mạnh Tới

  Bài giảng Phương pháp số - Vũ Mạnh Tới

  Bài giảng Phương pháp số cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kiến thức nền tảng của phương pháp số, một công cụ rất quan trọng cho công việc tính toán kết cấu công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p bvu 27/12/2021 6 0

 • Bài giảng Giải tích 2 - Tô Văn Ban

  Bài giảng Giải tích 2 - Tô Văn Ban

  Bài giảng Giải tích 2 với mục tiêu giúp các bạn nắm được các khái niệm căn bản về các loại tập mở, đóng, miền trong n; Một số kết quả căn bản về giới hạn, liên tục của hàm nhều biến, tương đồng với những khái niệm này ở hàm 1 biến.

   141 p bvu 27/12/2021 6 0

 • Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 2

  Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1 gồm có những chương sau: Các khái niệm chung về liên kết thuyết VB, thuyết MO về liên kết, liên kết giữa các phân tử và trong phức chất, liên kết hóa học trong tinh thể, một số đề thi và hướng dẫn giải môn hóa học lý thuyết.

   78 p bvu 27/10/2021 16 0

 • Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1

  Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1 gồm có những chương sau: Một số khái niệm chung, nguyên lý i của nhiệt động lực học, nguyên lý ii của nhiệt động lực học, cân bằng hóa học, dung dịch, động hóa học, hạt nhân nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo quan điểm cơ học lượng tử, nguyên tử hidro, nguyên tử nhiều electron,...

   78 p bvu 27/10/2021 19 0

 • Ebook Giải tích 2 - TS. Vũ Gia Tê

  Ebook Giải tích 2 - TS. Vũ Gia Tê

  Cuốn sách "Giải tích 2 (dành cho sinh viên hệ đào tạo từ xa)" trình bày các nội dung: Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, lý thuyết trường, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p bvu 28/06/2021 51 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 4 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 4 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 4: Kỳ vọng và phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu kì vọng, kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc, kì vọng của biến ngẫu nhiên liên tục, biến ngẫu nhiên phái sinh và kì vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p bvu 28/06/2021 29 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 1 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 1 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Thí nghiệm ngẫu nhiên, biến cố, xác suất, mô hình xác suất đơn giản, kỹ thuật đếm, công thức hợp xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 28/06/2021 28 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 2 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 2 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 2: Xác suất có điều kiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất toàn phần, định lý Bayes, biến cố độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p bvu 28/06/2021 28 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 5 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 5 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 5: Một số phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối siêu bội, phân phối nhị thức, phân phối nhị thức âm và phân phối hình học, phân phối nhị thức âm và phân phối hình học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p bvu 28/06/2021 28 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 3: Biến ngẫu nhiên và phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, phân phối của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p bvu 28/06/2021 27 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức" cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; Các phép toán trên ma trận; Phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); Ma trận bậc thang; Dạng tam giác.

   88 p bvu 28/06/2021 27 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; Hệ phương trình thuần nhất.

   36 p bvu 28/06/2021 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số