• Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ: Phần 1

  Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" phần 1 của Nguyễn Đình Triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p bvu 31/08/2018 7 0

 • Ebook Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý (Câu hỏi và bài tập): Phần 2

  Ebook Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý (Câu hỏi và bài tập): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm về: Phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p bvu 31/08/2018 4 0

 • Ebook Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý (Câu hỏi và bài tập): Phần 1

  Ebook Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý (Câu hỏi và bài tập): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp phân tích Vật lý và Hóa lý" trình bày các nội dung và triển khai các câu hỏi, bài tập về: Phổ hồng ngoại và Raman, phổ tử ngoại và khả biến, phổ cộng hưởng từ nhân, phổ khối lượng, phương pháp phổ tia X, phương pháp độ khúc xạ phân tử và momen lưỡng cực. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   370 p bvu 31/08/2018 7 0

 • Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ: Phần 2

  Ebook Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn sách "Bài tập và thực tập Các phương pháp phổ" phần 2 của Nguyễn Đình Triệu biên soạn sẽ trình bày các dạng bài tập thực tập về: Đo phổ tử ngoại và khả biến, đo phổ hồng ngoại, phương pháp đo phổ hồng ngoại phản xạ, câu hỏi kiểm tra thực tập quang phổ phân tử. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p bvu 31/08/2018 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận nghịch đảo - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài này, các bạn sẽ cùng tìm hiểu thế nào là ma trận nghịch đảo, điều kiện khả nghịch, tìm ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp, tìm ma trận bằng định thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p bvu 31/08/2018 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Tiếp tục tìm hiểu về hạng của ma trận trong bài giảng Đại số tuyến tính sau đây. Trong bài này sẽ trình bày về dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capell, phương pháp khử (C. F. Gauss),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 31/08/2018 7 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng này giúp người học hiểu thêm về các phép toán định thức như: Ma trận con bù, khái niệm định thức, quy tắc Sarrus (tính định thức cấp 3), phép biến đổi sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 31/08/2018 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính về ma trận cung cấp đến người học một số nội dung như: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số dạng ma trận đặt biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 31/08/2018 3 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài này sẽ cung cấp cho người học định nghĩa, tính chất về hạng của ma trận; cách tìm hạng của ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp. Hy vọng bài giảng này sẽ mang lại cho bạn nhiều hữu ích trong học tập.

   5 p bvu 31/08/2018 10 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài giảng này trình bày về không gian véctơ Rn với các nội dung như: không gian Rn, tính chất của không gian véctơ Rn, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p bvu 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Mô hình input-output - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Mô hình input-output - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài giảng này sẽ giới thiệu đến người học mô hình input-output. Mô hình này còn được gọi là mô hình I/O hay mô hình cân đối liên ngành, đề cập đến việc xác định mức tổng cầu đối với sản phẩm của mỗi ngành sản xuất trong tổng thể nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p bvu 31/08/2018 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Phương pháp đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Phương pháp đếm

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Phương pháp đếm trình bày về tập hợp và ánh xạ; phép đếm; hệ thức đệ quy; nguyên lý bù trừ; nguyên lý quy nạp; phương pháp phản ứng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   27 p bvu 31/08/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số