• Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định các thông số quang của hệ; Xác định quang sai bậc ba của hệ quang; Tính các viễn vật kính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2 của tài liệu "Quang kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính cận vật kính; Tính thị kính Ramden; Tính thị kính Huygen; Tính kính mắt; Tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong Cơ học, Vật lý: Phần 1

  Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong Cơ học, Vật lý: Phần 1

  Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong Cơ học, Vật lý: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm trong đại số tuyến tính; Tenxơ trong hệ tọa độ Descartes vuông góc; Tenxơ trong không gian apphin; Tenxơ trong không gian Euclide;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   247 p bvu 24/10/2022 4 0

 • Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong Cơ học, Vật lý: Phần 2

  Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong Cơ học, Vật lý: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong Cơ học, Vật lý: Phần 2 trình bày một số ứng dụng phép tính Tenxơ trong cơ học và vật lý: Động học và động lực học các môi trường liên tục; Lý thuyết đàn hồi tuyến tính; Cơ học chất lỏng; Lý thuyết dẻo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   257 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học)" phần 1 trình bày các đề bài xoay quanh nội dung: Tĩnh học của vật rắn; Hệ lực phẳng; Hệ lực không gian; Chuyển động của điểm; Các chuyển động đơn giản nhất của vật rắn; Phân và hợp các chuyển động của điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   202 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học)" tiếp tục trình bày phần hướng dẫn giải các chủ đề: Tĩnh học của vật rắn; Động học; Chuyển động phẳng của vật rắn, Vật rắn quay quanh điểm cố định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   272 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 1 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 1 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn) - Chương 1: Động học điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hai đại lượng đặc trưng cơ bản của động học điểm, các phương pháp khảo sát động học điểm, các thí dụ.

   14 p bvu 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 2 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 2 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 2 – Cơ sở động học của vật rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa vận tốc góc và gia tốc góc vật rắn, vận tốc và gia tốc một điểm thuộc vật rắn, chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay xung quanh một trục cố định, các hệ truyền...

   18 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 3 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Động học vật rắn): Chương 3 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Chương 3 - Chuyển động tương đối của điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình khảo sát và các định nghĩa, công thức cộng vận tốc, công thức cộng gia tốc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học vật rắn): Chương 4 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học vật rắn): Chương 4 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Chương 4 - Trọng tâm vật rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa và công thức; các phương pháp xác định vị trí trọng tâm vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học vật rắn): Chương 2 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học vật rắn): Chương 2 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Chương 2: Hệ lực phẳng và cân bằng của vật rắn phẳng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hai đại lượng đặc trưng của hệ lực phẳng, thu gọn hệ lực phẳng, các điều kiện cân bằng của vật rắn phẳng, các bài toán cơ bản của tĩnh học, cân bằng của hệ vật rắn phẳng.

   23 p bvu 24/10/2022 3 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học vật rắn): Chương 1 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học vật rắn): Chương 1 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mở đầu về tĩnh học vật rắn, các khái niệm cơ bản và một số định nghĩa, hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết.

   19 p bvu 24/10/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số