• Ebook Giải tích 2 - TS. Vũ Gia Tê

  Ebook Giải tích 2 - TS. Vũ Gia Tê

  Cuốn sách "Giải tích 2 (dành cho sinh viên hệ đào tạo từ xa)" trình bày các nội dung: Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, lý thuyết trường, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p bvu 28/06/2021 29 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 4 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 4 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 4: Kỳ vọng và phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu kì vọng, kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc, kì vọng của biến ngẫu nhiên liên tục, biến ngẫu nhiên phái sinh và kì vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p bvu 28/06/2021 13 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 1 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 1 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Thí nghiệm ngẫu nhiên, biến cố, xác suất, mô hình xác suất đơn giản, kỹ thuật đếm, công thức hợp xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p bvu 28/06/2021 12 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 2 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 2 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 2: Xác suất có điều kiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất toàn phần, định lý Bayes, biến cố độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p bvu 28/06/2021 12 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 5 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 5 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 5: Một số phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối siêu bội, phân phối nhị thức, phân phối nhị thức âm và phân phối hình học, phân phối nhị thức âm và phân phối hình học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p bvu 28/06/2021 13 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 3: Biến ngẫu nhiên và phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, phân phối của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p bvu 28/06/2021 12 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức" cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; Các phép toán trên ma trận; Phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); Ma trận bậc thang; Dạng tam giác.

   88 p bvu 28/06/2021 10 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; Hệ phương trình thuần nhất.

   36 p bvu 28/06/2021 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ

  Bài giảng "Toán cao cấp A1 – Chương 3: Không gian Vectơ" cung cấp đến quý độc giả các kiến thức về không gian vectơ con; Sự độc lập tuyến tính phụ thuộc tuyến tính; Hệ vectơ trong Rn; Cơ sở, số chiều của kgvt tọa độ của vectơ.

   38 p bvu 28/06/2021 14 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 4: Ánh xạ tuyến tính trình bày khái niệm ánh xạ tuyến tính tổng quát; Ma trận của ánh xạ tuyến tính; Thuật toán tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   40 p bvu 28/06/2021 15 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 2 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 2 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng - Lecture 2: Biến cố và xác suất của biến cố" phần tiếp theo cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các qui tắc tính xác suất, phép thử lặp – Công thức Becnuli, xác suất có điều kiện, công thức xác suất đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p bvu 28/06/2021 12 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 1 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng: Lecture 1 - PGS.TS. Lê Sỹ Vinh

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng - Lecture 1: Biến cố và xác suất của biến cố" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu, biến cố và quan hệ giữa chúng, xác suất của một biến cố, các qui tắc tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p bvu 28/06/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số