• Ebook Bài tập Tối ưu hoá: Phần 1

  Ebook Bài tập Tối ưu hoá: Phần 1

  Cuốn "Bài tập Tối ưu hoá" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quy hoạch tuyến tính; bài toàn vận tải; quy hoạch động; quy hoạch rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p bvu 22/11/2023 28 0

 • Ebook Bài tập Tối ưu hoá: Phần 2

  Ebook Bài tập Tối ưu hoá: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn "Bài tập Tối ưu hoá" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quy hoạch tham số; quy hoạch phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p bvu 22/11/2023 19 0

 • Ebook Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại (Tập 1 Các phương pháp phân tích hóa học): Phần 1

  Ebook Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại (Tập 1 Các phương pháp phân tích hóa học): Phần 1

  Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại Tập 1 Các phương pháp phân tích hóa học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các đặc điểm của hoá học phân tích hiện đại; một số định luật, biểu thức, khái niệm dùng trong hoá học phân tích; phân tích định tính và phân tích định lượng; phân tích khối lượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   386 p bvu 22/11/2023 11 0

 • Ebook Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại (Tập 1 Các phương pháp phân tích hóa học): Phần 2

  Ebook Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại (Tập 1 Các phương pháp phân tích hóa học): Phần 2

  Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại Tập 1 Các phương pháp phân tích hóa học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: ứng dụng thực tế của phương pháp chuẩn độ Axit-bazo; chuẩn độ axit-bazo trong các môi trường không nước; chuẩn độ tạo phức; cân bằng trong các hệ oxi hoá-khử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   235 p bvu 22/11/2023 15 0

 • Ebook Hình học Afin và hình học Ơclít - Những ví dụ và bài tập: Phần 1

  Ebook Hình học Afin và hình học Ơclít - Những ví dụ và bài tập: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hình học Afin và hình học Ơclít - Những ví dụ và bài tập" cung cấp cho các bạn sinh viên một số bài toán về hình học Afin. Trong mỗi bài đều có các ví dụ, các dạng bài toán mẫu từ dễ đến khó với lời giải đầy đủ nhằm giảm nhẹ thời gian học tập cho Sv. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   196 p bvu 22/11/2023 30 0

 • Ebook Hình học Afin và hình học Ơclít - Những ví dụ và bài tập: Phần 2

  Ebook Hình học Afin và hình học Ơclít - Những ví dụ và bài tập: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hình học Afin và hình học Ơclít - Những ví dụ và bài tập" giới thiệu tới người đọc các bài tập về hình học Ơclit bao gồm: Không vian véc tơ Ơclit, không gian Ơclit, ánh xạ trực giao giữa các không gian véc tơ Ơclit - biến đổi trực giao; ánh xạ trực giao giữa các không gian véc tơ Ơclit - biến đổi đẳng...

   223 p bvu 22/11/2023 14 0

 • Ebook Các phương pháp toán kinh tế: Phần 1

  Ebook Các phương pháp toán kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp toán kinh tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở toán của quy hoạch tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính - phương pháp đơn hình, bài toán đối ngẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p bvu 22/11/2023 22 0

 • Ebook Các phương pháp toán kinh tế: Phần 2

  Ebook Các phương pháp toán kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các phương pháp toán kinh tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bài toán vận tải, một số bài toán ứng dụng của quy hoạch động, một số mô hình của lý thuyết điều khiển dữ trữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p bvu 22/11/2023 20 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp - Phần I: Đại số tuyến tính" tiếp tục trình bày nội dung về tóm tắt lý thuyết và các dạng bài toán thường gặp gồm: Chủ đề 4 - Hệ phương trình tuyến tính; Chủ đề 5 - Véc tơ n chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p bvu 22/11/2023 15 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp (Đại số tuyến tính): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp - Phần I: Đại số tuyến tính" trình bày nội dung về tóm tắt lý thuyết và các dạng bài toán thường gặp gồm: Chủ đề 1 - Số phức; Chủ đề 2 - Định thức; Chủ đề 3 - Ma trận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p bvu 22/11/2023 15 0

 • Ebook Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu (English for Shipbuilding)" gồm 30 bài bán sát trình tự đóng tàu kể từ thiết kế, lắp ráp vỏ tàu, lắp máy, trang thiết bị, trang bị điện, thiết bị hàng hải đến khi thủ tàu và bàn giao, kể các việc làm hợp đồng đóng mới,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   164 p bvu 22/11/2023 20 0

 • Ebook Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu: Phần 2

  Các bài học trong cuốn sách "Tiếng Anh kỹ thuật đóng tàu (English for Shipbuilding)" đều có mục giải nghĩa từ ngữ mới, chủ giải các thành ngữ và các vấn đề ngữ pháp khó cần quan tâm. Cuốn sách là bài dịch sang tiếng Việt và bảng vocabulary để tự kiểm tra vốn từ đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   189 p bvu 22/11/2023 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=bvu