• Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 1

  Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc trưng chủ yếu của công trình thủy điện Tuyên Quang; Đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông, Công tác chuẩn bị thi công và xử lý kỹ thuật cho đắp đập; Thi công tấm bản chân bê tông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   117 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 2

  Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khoan phụt gia cố và tạo màn chống thấm nền đập; Thi công bản mặt bê tông cốt thép; Lắp đặt thiết bị quan trắc; Thi công nút cống dẫn dòng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh mạng; Bàn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyển đổi số quốc...

   264 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 giới thiệu về Symantec Ghost; chương 2 tìm hiểu những vấn đề cơ bản Symantec Ghost; chương 3 cài đặt Symantec Ghost; chương 4 quản lý tập tin ảnh, cấu hình tài nguyên của các máy tính; chương 5 tạo và thực thi tác vụ; chương 6 lưu...

   143 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 2

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 2

  Ebook Chương trình sao chép ổ cứng Norton Ghost: Phần 1 gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Chương 10 tùy chọn mở rộng của console; chương 11 những tùy chọn trong tập tin ảnh; chương 12 sử dụng Multicasting để tạo và nạp ảnh; chương 13 thực hiện Multicast từ dòng lệnh; chương 14 Multicasting và địa chỉ Ip; chương 15 dùng Symantec Ghost như một...

   126 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook "Kiến trúc máy tính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý và các khái niệm cơ bản về máy tính; Tổ chức hệ thống máy tính; Mức logic số; Mực vi chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức máy thông thường; Mức máy hệ điều hành; Giới thiệu mức ngôn ngữ Assembly; Các thiết bị ngoại vi; Máy vi tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định các thông số quang của hệ; Xác định quang sai bậc ba của hệ quang; Tính các viễn vật kính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2 của tài liệu "Quang kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính cận vật kính; Tính thị kính Ramden; Tính thị kính Huygen; Tính kính mắt; Tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1) phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ của hóa học; Phân tử - vật chất nhỏ nhất; Nguyên tử - hạt nhỏ nhất trong biến đổi hóa học; Hóa trị trong tổ hợp các nguyên tố; Làm quen với các nguyên tố hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học thật diệu kỳ (Tập 1" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những thành tựu diệu kỳ của hóa học; Thứ nước quý hơn vàng; Thép thủy tinh; Trứng hoa thông; Đá quý nhân tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p bvu 26/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số