• Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1 được soạn theo giáo trình giảng dạy dựa trên thực tế công việc kế toán tại các đơn vị kinh doanh. Tài liệu này giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành, để phục vụ cho quá trình học tập và công việc sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p bvu 25/11/2019 75 0

 • Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2

  Nội dung của Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2 về lập chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tài chính gồm: Tóm tắt lí thuyết ngắn gọn, dễ hiểu; bài tập đa dạng, mới được xây dựng theo từng nội dung riêng biệt sát với thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p bvu 25/11/2019 61 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 Khóa sổ kế toán và chuẩn bị lập báo cáo tài chính với nội dung chính là: Khóa sổ kế toán, lập bảng cân đối thử, chuẩn bị lập báo cáo tài chính,...

   18 p bvu 25/11/2019 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 Kế toán hàng tồn kho với nội dung chính là: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho, kế toán tăng, giảm hàng tồn kho,...

   12 p bvu 25/11/2019 25 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

   15 p bvu 25/11/2019 29 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 Kế toán các giao dịch về tiền với các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền lặt vặt, quy định kế toán và cơ sở ghi chép,...

   18 p bvu 25/11/2019 30 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 Kế toán các khoản phải thu với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu, kế toán tăng, giảm các khoản phải thu,...

   25 p bvu 25/11/2019 29 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu của chương học là: Hiểu được khái niệm và bản chất của kế toán, hiểu được các giả định, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán, phân biệt được tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp,...

   34 p bvu 25/11/2019 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. Để nắm chi tiết về tài sản cố định hữu hình và vô hình mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 7" dưới đây.

   21 p bvu 25/11/2019 31 0

 • Đánh giá hiệu quả học tập học phần thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Tây Bắc

  Đánh giá hiệu quả học tập học phần thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại trường Đại học Tây Bắc

  Bài viết phân tích và đánh giá hiệu quả học tập học phần Thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Trường Đại học Tây Bắc dưới góc độ người học. Thông qua kết quả đánh giá này cho thấy tính hiệu quả của việc đổi mới chương trình đào tạo ngành kế toán theo hướng tăng cường thực hành, thực tế của Nhà trường hiện nay.

   7 p bvu 26/09/2019 45 0

 • Vận dụng mô hình quản lý nguồn lực để nâng cao hiệu quả kế toán quản trị chi phí sản xuất

  Vận dụng mô hình quản lý nguồn lực để nâng cao hiệu quả kế toán quản trị chi phí sản xuất

  Bài viết này khái quát về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, sau đó đưa ra những lý luận cơ bản về việc vận dụng mô hình quản lý nguồn lực để nâng cao hiệu quả kế toán quản trị chi phí sản xuất.

   7 p bvu 26/09/2019 39 0

 • Làm rõ hơn về các khoản doanh thu, chi phí làm phát sinh chênh lệch trong hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Làm rõ hơn về các khoản doanh thu, chi phí làm phát sinh chênh lệch trong hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn luôn luôn tồn tại các khoản chênh lệch trong việc xác định thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán do sự khác biệt giữa quy định của cơ quan thuế và các nguyên tắc chuẩn mực kế toán. “Chênh lệch...

   7 p bvu 26/09/2019 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số