• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề...

   6 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   9 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán, phương pháp bảng tính trong kế toán.

   11 p bvu 27/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về thuế, vai trò của thuế, phân loại thuế, yếu tố cấu thành một sắc thuế, hệ thống thuế Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   68 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Quy trình kế toán cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu, trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán...

   8 p bvu 27/12/2018 4 0

 • Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

  Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

  Bài viết Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp trình bày sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực, nội dung và mục tiêu của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp phát triển kế toán nguồn nhân lực.

   7 p bvu 30/06/2018 41 1

 • Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam

  Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam tập trung làm rõ cạnh tranh và phân cấp quản lý là hai nhân tố có tác động cùng chiều đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược ở VN.

   7 p bvu 30/06/2018 44 1

 • Bàn về thang đo các nhân tố phi hành chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Bàn về thang đo các nhân tố phi hành chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Bài viết Bàn về thang đo các nhân tố phi hành chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nhằm bàn luận thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   7 p bvu 30/06/2018 33 1

 • Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

  Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

  Gian lận và sai sót tồn tại cản trở hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V). Giả thuyết nghiên cứu đặt ra cho rằng các yếu tố trong hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) là một trong những nguyên nhân tác động đến khả năng tồn tại các gian lận và sai sót trong quá trình hoạt động của các DNN&V. Nghiên cứu tập trung vào địa bàn...

   9 p bvu 30/06/2018 47 2

 • Định hướng xây dựng báo cáo tài chính cho mục đích chung tại các đơn vị kế toán thuộc khu vực công Việt Nam

  Định hướng xây dựng báo cáo tài chính cho mục đích chung tại các đơn vị kế toán thuộc khu vực công Việt Nam

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về việc thiết lập các báo cáo tài chính cho mục đích chung tại các đơn vị kế toán thuộc khu vực công Việt Nam. Để báo cáo tài chính cung cấp thông tin minh bạch, hữu ích và phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế thì báo cáo tài chính khu vực công cần trình bày các thông tin về tình hình tài chính, thông tin về...

   6 p bvu 30/06/2018 34 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số