• Bài giảng Kế toán và kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán và kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về kế toán và kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán, đặc trưng của kế toán tài chính, hạch toán thông tin dự toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   29 p bvu 24/03/2020 5 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Nội dung Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung của kế toán, báo cáo kế toán, tài khoản kế toán, kế toán kép (ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   160 p bvu 29/01/2020 75 1

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Nội dung cụ thể của Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - NXB Kinh tế gồm có: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, sổ kế toán - hình thức sổ kế toán và báo cáo tài chính, tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán, chu trình kế toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   250 p bvu 29/01/2020 75 0

 • Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1 được soạn theo giáo trình giảng dạy dựa trên thực tế công việc kế toán tại các đơn vị kinh doanh. Tài liệu này giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành, để phục vụ cho quá trình học tập và công việc sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p bvu 25/11/2019 95 0

 • Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2

  Nội dung của Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2 về lập chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tài chính gồm: Tóm tắt lí thuyết ngắn gọn, dễ hiểu; bài tập đa dạng, mới được xây dựng theo từng nội dung riêng biệt sát với thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p bvu 25/11/2019 80 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 Khóa sổ kế toán và chuẩn bị lập báo cáo tài chính với nội dung chính là: Khóa sổ kế toán, lập bảng cân đối thử, chuẩn bị lập báo cáo tài chính,...

   18 p bvu 25/11/2019 43 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 Kế toán hàng tồn kho với nội dung chính là: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho, kế toán tăng, giảm hàng tồn kho,...

   12 p bvu 25/11/2019 32 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

   15 p bvu 25/11/2019 44 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 Kế toán các giao dịch về tiền với các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền lặt vặt, quy định kế toán và cơ sở ghi chép,...

   18 p bvu 25/11/2019 52 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 Kế toán các khoản phải thu với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu, kế toán tăng, giảm các khoản phải thu,...

   25 p bvu 25/11/2019 45 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu của chương học là: Hiểu được khái niệm và bản chất của kế toán, hiểu được các giả định, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán, phân biệt được tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp,...

   34 p bvu 25/11/2019 47 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. Để nắm chi tiết về tài sản cố định hữu hình và vô hình mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 7" dưới đây.

   21 p bvu 25/11/2019 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số