Tài liệu nổi bật
 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p bvu 28/11/2021 36 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 1 giáo trình Kế toán tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p bvu 28/11/2021 35 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán; Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p bvu 28/11/2021 39 4

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Tài liệu "Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải)": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; Cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Các chu trình kế toán; Chu trình tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   198 p bvu 28/11/2021 25 1

 • Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

  Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

  Quá trình số hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải vươn lên về mọi mặt để có thể có được năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác về khối lượng thông tin, về tốc độ chuyển hóa thông tin, về tính đa dạng và giá trị. Bài viết đánh giá ảnh hưởng của số hóa tới vai trò của kiểm toán viên tại Việt Nam trên cơ sở số liệu khảo sát...

   12 p bvu 28/11/2021 25 0

 • Kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - các vấn đề rút ra từ thực tế

  Kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - các vấn đề rút ra từ thực tế

  Bài viết nghiên cứu kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết. Bằng việc khảo sát kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, tác giả đã đưa ra những kết quả chính bao gồm: Phần lớn các công ty đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ; Bộ phận kiểm toán nội bộ tại các công ty được hoàn thiện dần; Vị trí...

   9 p bvu 28/11/2021 20 0

 • Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

  Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

  Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành, sửa đổi nhiều quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, tăng chỉ số cạnh tranh, góp phần thu hút nhà đầu tư nước ngoài- một bộ phận quan trọng góp phần làm cho nền kinh tế có nhiều thay đổi tích cực. Bài viết đề cập tới kiểm toán hoạt động...

   11 p bvu 28/11/2021 23 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

  Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

  Bài viết chỉ ra những hạn chế và yếu kém của đội ngũ kế toán Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành này tại các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community – AEC).

   8 p bvu 28/11/2021 23 0

 • Vận dụng lý thuyết khi tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam

  Vận dụng lý thuyết khi tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến kinh doanh đá xây dựng ở Việt Nam

  Kế toán quản trị (KTQT) là một tập hợp các kỹ thuật, hỗ trọ' các chức năng quẩn lý, với mục tiêu tăng cường giá trị tổ chức. KTQT được thúc đầy bởi nhu cầu của quản lý chứ không phải, bởi các bẽn liên quan. Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật, KTQT bị ảnh hưởng bơi các tổ chức khác nhau, các yếu tô'hành vi, kinh tế và xã hội.

   5 p bvu 27/08/2021 36 1

 • Hệ thống thông tin kế toán của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

  Hệ thống thông tin kế toán của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng

  Bài viết này, nghiên cứu kinh nghiệm về hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

   5 p bvu 27/08/2021 28 0

 • Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp

  Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp

  Bài viết sẽ chỉ rõ một số hạn chế về xác định, ghi nhận doanh thu, giảm trừ doanh thu trong một số trường hợp phát sinh doanh thu và giảm trừ doanh thu của chế độ kế toán hiện hành, đề xuất một số ý kiến khắc phục các hạn chế đó nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin.

   5 p bvu 27/08/2021 45 0

 • Bàn về mô hình quản trị công mới trong quá trình áp dụng kế toán quản trị vào khu vực công

  Bàn về mô hình quản trị công mới trong quá trình áp dụng kế toán quản trị vào khu vực công

  Bài viết cung cấp một bức tranh tổng quát về mô hình quản trị công mới này cùng với 5 điểm chính và 8 nội dung cần thiết quan tâm khi ứng dụng vào kế toán quản trị công tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   8 p bvu 27/08/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số