Tài liệu nổi bật
 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 2 trình bày các yếu tố của báo cáo kế toán, phân tích chỉ tiêu tài chính, bài kiểm tra và bài tập tình huống để đánh giá kết quả. Mờic các bạn tham khảo.

   57 p bvu 25/04/2022 6 0

 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 1 giới thiệu về mục tiêu cuốn sách, phương pháp học, tổng quan về báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo tiền mặt. Mời các bạn tham khảo!

   82 p bvu 25/04/2022 6 0

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kế toán chi phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo CP định mức; Phân tích biến động chi phí....

   76 p bvu 23/03/2022 10 0

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook "Kế toán chi phí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính;... Mời các bạn cùng tham...

   136 p bvu 23/03/2022 9 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm kiểm toán, các loại kiểm toán và một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập; lợi ích kinh tế của kiểm toán độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   22 p bvu 25/02/2022 17 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 2: Môi trường kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về môi trường kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p bvu 25/02/2022 18 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm và yêu cầu bằng chứng kiểm toán; các phương pháp thu thập bằng chứng; đánh giá bằng chứng kiểm toán; quy trình phân tích bằng chứng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p bvu 25/02/2022 17 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về những vấn đề chung của kiểm soát nội bộ; nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên; đánh giá kiểm soát nội bộ; phương pháp tiếp cận của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p bvu 25/02/2022 17 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán; giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; phân bố thời gian quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   79 p bvu 25/02/2022 17 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về các công việc cuối cùng của kiểm toán viên trước khi phát hành báo cáo kiểm toán; và các loại ý kiến về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p bvu 25/02/2022 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác...

   33 p bvu 25/02/2022 19 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các...

   24 p bvu 25/02/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số