• Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung gồm 4 chương trình bày về: những khái niệm cơ bản; những phẩm chất và năng lực cần có ở hướng dẫn viên du lịch; những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   119 p bvu 24/06/2022 6 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" có nội dung trình bày về: tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; những mối quan hệ tác động trực tiếp tới hoạt động hướng dẫn du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p bvu 24/06/2022 6 0

 • Ebook Một đời quản trị: Phần 1

  Ebook Một đời quản trị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Một đời quản trị - Phan Văn Trường có kết cấu nội dung gồm 12 chương: Trời phú hay học tập - lầu năm góc hay câu chuyện của chú bé "Ben", đường vào quản trị, những quý nhân -những người mẫu của tôi, lấy thước đo để quản lý lấy lương tri để quản trị, Văn hóa doanh nghiệp:“Nice & professional”. Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p bvu 24/06/2022 2 0

 • Ebook Một đời quản trị: Phần 2

  Ebook Một đời quản trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Một đời quản trị - Phan Văn Trường có kết cấu nội dung gồm các chương còn lại: Nghề làm lãnh đạo, môi trường kinh doanh, đại chiến để tranh quyền trong doanh nghiệp: Trận Tuxpan-Mexico, vài ý nghĩ về khởi nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   197 p bvu 24/06/2022 2 0

 • Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày những nội dung về: Danh sách khách mời; Địa điểm tổ chức sự kiện; Tổ chức đưa đón khách; Khách tới sự kiện; Thời tiết và những công việc có liên...

   98 p bvu 24/06/2022 1 0

 • Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 1 sẽ trình bày những nội dung về: Bản chất của tổ chức hoạt động sự kiện; Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Tổ chức và tính toán thời gian;... Mời các bạn...

   68 p bvu 24/06/2022 3 0

 • Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Thực trạng pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam; những bất cập và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   152 p bvu 28/05/2022 9 0

 • Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1

  Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tổng quan...

   72 p bvu 28/05/2022 7 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p bvu 28/05/2022 9 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 1

  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng là điều đã được quy định trong các văn bản...

   106 p bvu 28/05/2022 8 0

 • Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 1

  Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết vụ án dân sự, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p bvu 28/05/2022 7 0

 • Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 2

  Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày một số quy định khách cần lưu ý trong tố tụng dân sự, toàn văn bộ Luật tố tụng dân sự, các thời hạn trong tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p bvu 28/05/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số