• Giáo trình Marketing du lịch: Phần 3 - NXB Tổng Hợp TP.HCM

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 3 - NXB Tổng Hợp TP.HCM

  Nối tiếp phần 1 và phần 3 gồm chương 13, 14, 15: Một số ứng dụng marketing du lịch. Phần 1 và phần 2 được thiết kế dành cho bậc học Đại học, riêng phần 3 được xem là cho bậc học cao hơn, hay để xúc tiến các nghiên cứu có liên quan, 2 phần đầu của sách có thể được bổ sung nhiều hơn trong những lần tái bản sau, với lý do sinh viên đã học...

   85 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2 - NXB Tổng Hợp TP.HCM

  Giáo trình Marketing du lịch: Phần 2 - NXB Tổng Hợp TP.HCM

  Phần 2 sách với kết cấu nội dung gồm chương 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Marketing mix du lịch. Sách tập hợp những kiến thức, cùng với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, nhiều chương trình khác nhau ở nhiều trường, cũng như tham khảo kinh nghiệm thực tế của nhiều doanh nhân thành đạt, vì vậy tác giả muốn đem tới bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất về...

   183 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng được biên soạn bởi TS. Hà Nam Khánh - Nguyễn Văn Bình biên soạn với nội dung gồm 10 chương, riêng phần 1 ebook thể hiện nội dung của 5 chương đầu: Giới thiệu ngành dịch vụ thực phẩm; sức khỏe vệ sinh an toàn nơi làm việc, nhân viên phục vụ, nhà hàng, chuẩn bị phục vụ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook.

   154 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Nối tiếp phần 1, phần 2 đề cập về những vấn đề sau: Bữa ăn và thiết kế thực đơn theo bữa ăn, các loại hình kỹ thuật phục vụ trong nhà hàng, tổ chức phục vụ, phục vụ thức uống, các hoạt động khác trong nghiệp vụ nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo sách để biết thêm chi tiết nội dung.

   236 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Khánh Hòa

  Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Khánh Hòa

  Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ ngân hàng, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan.

   6 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết “Bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng trong hoạt động bảo lãnh thanh toán và những rủi ro trong bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn hoạt động bảo lãnh thanh toán, giảm thiểu các rủi ro góp...

   6 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải

  Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải

  Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) cũng như hạn chế của hoạt động này làm ảnh hưởng xấu đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) nói riêng và quản lý vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ nói chung.

   6 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Chính sách tài khóa và tiêu dùng tư nhân: Nghiên cứu trải nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

  Chính sách tài khóa và tiêu dùng tư nhân: Nghiên cứu trải nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

  Một trong những yếu tố vĩ mô có tác động đến tiêu dùng tư nhân là chính sách tài khóa, chính sách được chính phủ thực thi thông qua chính sách thuế và tiêu dùng của chính phủ. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng giai đoạn 2000–2012 từ báo cáo của ADB để xem xét tác động của chính sách tài khóa đến tiêu dùng tư nhân tại các quốc gia Đông Nam Á.

   8 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Rủi ro trong hoạt động thanh toán L/C tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Rủi ro trong hoạt động thanh toán L/C tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Nội dung bài viết về cập đến những rủi ro thường gặp trong hoạt động thanh toán L/C- một phương thức TTQT chiếm tỷ trọng lớn nhất tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (SGD NHNo).

   8 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

  Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

  Bài viết phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2011-2014, từ đó, đề ra những kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với ngành cao su dưới góc độ của cả ngân hàng thương mại cổ phần và doanh nghiệp ngành cao su đang hoạt động trên...

   8 p bvu 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 4 - ĐH Công nghiệp

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Môi trường phát triển ngân hàng điện tử". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công nghệ bảo mật, chữ ký điện tử và cấp phát chứng nhận điện tử, bảo hiểm cho giao dịch điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ cho bảo mật,...

   128 p bvu 27/01/2019 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng: Chương 5 - ĐH Công nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng, báo cáo tài chính điện tử của các tổ chức tín dụng, thông tin trong báo cáo và phương pháp lập báo cáo đề tài, thực hành báo cáo tài chính điện tử - Bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p bvu 27/01/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số