• Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 2

  Phần 2 của ebook tiếp tục trình bày nội quy, quy trình và các yêu cầu phải đạt được trong các bước soạn thảo, ban hành, áp dụng và kiểm tra thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ như: Sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế dân chủ ở xã, phường được thực hiện như thế nào?… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p bvu 28/11/2021 16 0

 • Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

  Phần 1 của ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã trình bày về khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc soạn thảo ban hành, áp dụng quy chế dân chủ tại xã, phường. Qua phần này, người đọc có thể tìm hiểu: Quy chế dân chủ là gì? Việc ban hành, áp dụng quy chế dân chủ nhằm đặt được những mục đích gì? Mời các bạn cùng tham khảo...

   57 p bvu 28/11/2021 17 0

 • Tác động của chuyển đổi số và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam

  Tác động của chuyển đổi số và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam

  Chuyển đổi số đang có nhiều tác động đến ngành ngân hàng và đặt ra vấn đề cấp thiết cần chuyển đổi để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay. Bằng phương pháp thu thập thông tin và dữ liệu thứ cấp sau đó phân tích và tổng hợp, bài viết này đã đưa ra tổng quan bối cảnh và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam,...

   8 p bvu 28/11/2021 13 0

 • Bảo vệ người tiêu dùng tài chính cao tuổi thông qua giáo dục tài chính cá nhân, kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

  Bảo vệ người tiêu dùng tài chính cao tuổi thông qua giáo dục tài chính cá nhân, kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu các chương trình đào tạo tài chính cho người cao tuổi là kết quả của chiến lược quốc gia về hiểu biết tài chính cá nhân của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam trong việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính cao tuổi thông qua giáo dục tài chính cá nhân.

   6 p bvu 28/11/2021 9 0

 • Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc lĩnh vực tài chính, những thay đổi này đã diễn ra trong vài năm và ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mục đích của bài viết này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về cuộc cách mạng công nghệ tài chính trong ngành ngân hàng Việt Nam trên khía cạnh các các tiềm năng và xu hướng chính.

   12 p bvu 28/11/2021 15 0

 • Phát triển tiền kỹ thuật số và công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập quốc tế hiện nay

  Phát triển tiền kỹ thuật số và công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập quốc tế hiện nay

  Việt Nam đang tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sôi động. Do đó, xu hướng phát triển nền kinh tế số trên thế giới đang tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, công nghệ ngân hàng số. Bài viết đưa ra những phân biệt cơ bản về những khái niệm, từ ngữ, giao dịch nói trên, khái quát thế giới và Trung Quốc, triển khai...

   12 p bvu 28/11/2021 11 0

 • Tiền số của Ngân hàng Trung ương

  Tiền số của Ngân hàng Trung ương

  Bài nghiên cứu này nêu ra các vấn đề cơ bản liên quan đến tiền số NHTW như: Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò, các vấn đề pháp lý khi phát hành tiền số, các hình thức của tiền số NHTW, các NHTW có nên phát hành tiền số hay không?.

   9 p bvu 28/11/2021 15 0

 • Chuyển đổi số – thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Chuyển đổi số – thách thức của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết đã phân tích hệ thống thanh toán điện tử mà các NHTM đã đang và triển khai thực hiện, đồng thời chỉ ra một số khó khăn trong việc chuyển đổi số của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh các ngân hàng toàn cầu đã bước vào giai đoạn thứ 3 của Fintech.

   11 p bvu 28/11/2021 16 0

 • Ứng dụng khoa học dữ liệu trong ngân hàng tài chính

  Ứng dụng khoa học dữ liệu trong ngân hàng tài chính

  Khoa học dữ liệu (KHDL) đang được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế số, tạo những chuyển biến ấn tượng, giúp tăng hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp. Bài viết này đi sâu vào phân tích những ứng dụng của KHDL trong một số ngành như ngân hàng, tài chính.

   9 p bvu 28/11/2021 13 0

 • Phát triển công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn hiện nay

  Phát triển công nghệ ngân hàng số trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích những nội dung cơ bản, những lợi ích cơ bản của ngân hàng số. Đồng thời cũng phân tích bốn thách thức cơ bản nhất về phát triển ngân hàng số trên thế giới hiện nay. Một số liên hệ với thực tiễn triển khai tại Việt Nam hiện nay và đưa ra khuyến nghị.

   8 p bvu 28/11/2021 11 0

 • Ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung đầu tư vào công nghệ chuyển đổi số

  Ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung đầu tư vào công nghệ chuyển đổi số

  Bài viết nêu lên tổng quan có tính chất khái quát nhất về phát triển công nghệ ngân hàng số, đưa ra kết quả khảo sát cụ thể về ứng dụng một số công nghệ cụ thể của một số NHTM Việt Nam để minh chứng cho chủ đề bài viết, đưa ra một số nhận xét, đánh giá ưu điểm, một số bất cập và khuyến nghị có liên quan.

   14 p bvu 28/11/2021 13 0

 • Ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử của các doanh nghiệp – cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử của các doanh nghiệp – cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các Ngân hàng thương mại (NHTM) ở nước ta nói riêng. Với sự xuất hiện của một loạt các công nghệ mới đột phá như công nghệ robotics, trí tuệ nhân tạo, tự động hoá,...

   8 p bvu 28/11/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số