• Ebook Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Ebook Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện...

   48 p bvu 27/12/2018 8 0

 • Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn môn học này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Marketing ngân hàng" của TS. Bùi Văn Quang.

   20 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Giáo trình Luật ngân hàng 2009

  Giáo trình Luật ngân hàng 2009

  Giáo trình "Luật ngân hàng 2009" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, pháp luật về địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, tín dụng ngân hàng,...

   63 p bvu 27/12/2018 3 0

 • Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 1 - NXB Trẻ

  Nôi dung của toàn bộ cuốn sách có thể được tóm gọn bằng hai từ “Nghĩ lớn”, đó cũng chính là triết lý mà Donald Trump cho là nền tảng cho sự thành công vượt bậc của ông. Trong phần 1 ebook, tác giả đã đưa ra những lời khuyên rất bổ ích về việc đầu tư bất động sản, quản lý và chi tiêu tiền bạc. Cuốn sách đã đưa ra một vài lời mách...

   98 p bvu 22/10/2018 32 2

 • Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Nghĩ như tỷ phú: Phần 2 - NXB Trẻ

  Tiếp nối phần 1, phần 2 xin giới thiệu đến bạn đọc cuộc sống kinh doanh và cuộc sống của nhà tỷ phú. Tác giả thật tinh tế khi đưa ra những lời khuyên về cách nghĩ như một tỷ phú thông qua những ví dụ tuyệt vời về suy nghĩ của một nhà tỷ phú tại nơi làm việc. Những bài học của ông của ông được đúc kết từ những kinh nghiệm trong kinh...

   150 p bvu 22/10/2018 29 2

 • Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

  Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

  Trong phân tích tài chính, thông thường người ta chỉ sử dụng giá đóng cửa và lựa chọn phân phối của mô hình là phân phối chuẩn. Tuy nhiên, chứng khoán biến động được ghi nhận thông qua bộ bốn giá trị đó là các giá trị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Do đó, chúng tôi sử dụng thêm giá cao nhất và giá thấp nhất...

   12 p bvu 09/05/2018 42 2

 • Một số vấn đề về huy động vốn của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Một số vấn đề về huy động vốn của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Ngân hàng thương mại vừa có chức năng là trung gian tài chính, trung gian thanh toán đồng thời ngân hàng thương mại cũng có chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Với chức năng cơ bản này trong những năm gần đây Ngân hàng Thương mại ngày càng đạt kết quả tốt hơn, tuy nhiên trong thời gian tới Ngân hàng Thương mại.

   7 p bvu 09/05/2018 39 1

 • Nghiên cứu cơ cấu đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam

  Nghiên cứu cơ cấu đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam

  Hoạt động đầu tư quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây và thực sự trở thành một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế hiện đại. Đối với từng quốc gia, đầu tư ra nước ngoài có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, sự vận động của nó có tác dụng to lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển và tính bền...

   8 p bvu 09/05/2018 35 2

 • Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Bắc Cạn

  Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Bắc Cạn

  Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, nộp thuế thuế theo qui định của pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra thuế là một chức năng cơ bản và quan trọng trong công tác quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác kiểm tra thuế là một biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, giúp...

   6 p bvu 09/05/2018 32 1

 • Thực trạng công tác huy động và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Nguyên

  Thực trạng công tác huy động và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Nguyên

  Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, chi nhánh đã đạt được kết quả khá tôt, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại như: chi nhánh không tự cân đối được nguồn tiền giữa tín dụng và ngân hàng, lượng tín dụng trung hạn của cá nhân còn thấp...

   8 p bvu 09/05/2018 32 1

 • Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân ở thành phố Vinh - Nghệ An

  Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân ở thành phố Vinh - Nghệ An

  Tín dụng đối với hộ nông dân thực sự là đòn bẩy phát triển kinh tế hộ , qua đó thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện , mạnh mẽ. Vốn tín dụng đã giúp hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động , giúp cho hộ nghèo thoát khỏi cảnh đói nghèo , hộ giàu ngày càng giàu hơn , góp...

   6 p bvu 09/05/2018 34 1

 • Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Việt Nam

  Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Việt Nam

  Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam (gọi tắt là MB) được thành lập năm 1994. Sau gần 20 năm hoạt động, MB đã mở rộng mạng lưới với tổng tài sản lên tới hơn 180.000 tỷ đồng và đang khẳng định vai trò của một trung gian tài chính vững mạnh. Cũng như các ngân hàng thương mại khác trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tín dụng của MB đang phải đối...

   6 p bvu 09/05/2018 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số