Tài liệu nổi bật
 • Ebook Một đời quản trị: Phần 1

  Ebook Một đời quản trị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Một đời quản trị - Phan Văn Trường có kết cấu nội dung gồm 12 chương: Trời phú hay học tập - lầu năm góc hay câu chuyện của chú bé "Ben", đường vào quản trị, những quý nhân -những người mẫu của tôi, lấy thước đo để quản lý lấy lương tri để quản trị, Văn hóa doanh nghiệp:“Nice & professional”. Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p bvu 24/06/2022 2 0

 • Ebook Một đời quản trị: Phần 2

  Ebook Một đời quản trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Một đời quản trị - Phan Văn Trường có kết cấu nội dung gồm các chương còn lại: Nghề làm lãnh đạo, môi trường kinh doanh, đại chiến để tranh quyền trong doanh nghiệp: Trận Tuxpan-Mexico, vài ý nghĩ về khởi nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   197 p bvu 24/06/2022 2 0

 • Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 2

  Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Logistics - Những vấn đề cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin; Quản trị vật tư; Xác định nhu cầu và dự báo nhu cầu vật tư; Vận tải; Kho bãi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   235 p bvu 27/10/2021 104 1

 • Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook "Logistics - Những vấn đề cơ bản": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Logistics; Ngành dịch vụ Logistics; Giải pháp Logistics; Quản trị Logistics; Dịch vụ khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   300 p bvu 27/10/2021 95 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 1 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 1: Nhập môn quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, nội dung quản trị sản xuất và dịch vụ, đặc điểm của nền SX hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p bvu 26/09/2020 136 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Giới thiệu môn học - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Giới thiệu môn học - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 26/09/2020 81 0

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 2 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng Quản trị sản xuất và dịch vụ: Chương 2 - ThS. Vũ Thịnh Trường

  Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 2: Dự báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại dự báo, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu, tác động của chu kỳ sống của SP, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p bvu 26/09/2020 80 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 3: Thiết kế nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế nghiên cứu, phân loại nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p bvu 23/08/2020 98 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 8 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 8 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình viết báo cáo nghiên cứu, nội dung của báo cáo nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p bvu 23/08/2020 98 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 2: Đề xuất nghiên cứu kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về đề xuất NCKD; kết cấu nội dung đề xuất nghiên cứu, đánh giá đề xuất nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p bvu 23/08/2020 90 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 6 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 6 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 6: Công cụ điều tra giao tiếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển chiến lược thiết kế nghiên cứu, xây dựng và chỉnh lý câu hỏi đo lường, phác thảo và chỉnh lý công cụ điều tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 23/08/2020 90 1

 • Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 7 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng Nghiên cứu kinh doanh: Chương 7 - TS. Vũ Hoàng Nam

  Bài giảng "Nghiên cứu kinh doanh - Chương 7: Xử lý và phân tích dữ liệu sơ cấp" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh dữ liệu, mã hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu, phần mềm xử lý dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p bvu 23/08/2020 92 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số