• Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia, mục đích và đối tượng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p bvu 27/04/2020 86 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng giúp người học có thể: Nắm vững nội dung từng học thuyết về thương mại quốc tế, đánh giá những điểm mạnh và những điểm yếu của từng học thuyết, trên cơ sở đó sử dụng các học thuyết để giải thích các luồng mô thức trao đổi thương mại giữa các nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p bvu 27/04/2020 78 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng giúp người học có thể nhận biết được sự đa dạng của môi trường kinh doanh quốc tế như môi trường kinh tế, môi trường tài chính, môi trường pháp luật, và môi trường văn hóa; tác động của sự thay đổi môi trường đến hoạt động kinh doanh quốc tế và việc hoạch định chiến lược cho các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng...

   52 p bvu 27/04/2020 75 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu cơ cấu tổ chức của các công ty kinh doanh toàn cầu, mô tả các cơ cấu tổ chức quản lý, xem xét mối tương quan giữa cơ cấu tổ chức và các chiến lược,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p bvu 27/04/2020 57 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các căn cứ để hình thành chiến lược, nắm vững phương thức định dạng chiến lược trong các công ty, tiếp cận các phương thức tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong các công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p bvu 27/04/2020 63 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

  Bài giảng "Kinh doanh quốc tế - Chương 6: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định thâm nhập vào thị trường thế giới, các phương thức thâm nhập, lựa chọn phương thức thâm nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p bvu 27/04/2020 49 0

 • Đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba của các doanh nghiệp Việt Nam

  Đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba của các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết trình bày về loại hình dịch vụ logistics bên thứ ba, tìm hiểu thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích,...

   10 p bvu 22/07/2019 116 0

 • Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày khái niệm về logistics, khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics, mô hình 5 nhân tố của Michael E. Porter, thực trạng và định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p bvu 25/05/2019 139 0

 • Xác định chi phí logistics của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics

  Xác định chi phí logistics của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics

  Nội dung bài viết đề cập áp dụng mô hình hệ thống logistics trong nền kinh tế quốc dân, chi phí logistics của các doanh nghiệp LSP được xác định tương ứng với các dịch vụ mà các doanh nghiệp cung ứng, thường bao gồm: chi phí vận tải, chi phí kho bãi, chi phí hải quan, chi phí của dịch vụ tạo giá trị gia tăng, và các chi phí khác.

   6 p bvu 25/05/2019 150 0

 • Cơ sở hạ tầng logistics với việc thực hiện chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Cơ sở hạ tầng logistics với việc thực hiện chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi xanh hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Từ việc tổng hợp cơ sở lý luận, bài viết đưa ra khung phân tích và áp dụng để phân tích ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng logistics với việc thực hiện chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp Việt nam. Đồng thời đưa ra một...

   38 p bvu 25/05/2019 130 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

  Chương 4 của bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày về tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổ chức hoạt động Logistics, kiểm soát hoạt động Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p bvu 27/01/2019 156 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung nghiên cứu Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trình bày những vấn để cơ bản về chuỗi cung ứng, ví dụ về chuỗi cung ứng, thực trạng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia chuỗi cung...

   57 p bvu 27/01/2019 179 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số