• Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

  Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Mô hình bán hàng tổng lực" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quảng bá hình ảnh thương hiệu tại địa bàn, tạo động lực bán hàng, thật lòng xây dựng mối quan hệ nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   95 p bvu 26/09/2020 17 0

 • Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

  Ebook Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

  Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bán hàng trong ngân hàng bán lẻ, xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai bán hàng, giám sát kết quả bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   156 p bvu 26/09/2020 16 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1 gồm các nội dung: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, chiến lược bán hàng cá nhân và xúc tiến bán hàng. Để tìm hiểu kỹ các kiến thức về quản trị bán hàng cũng như các chiến lược kinh doanh mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p bvu 29/01/2020 148 2

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị bán hàng hiện đại": Gồm các nội dung: thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát ban hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc hơn các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho công...

   161 p bvu 29/01/2020 131 4

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Kinh tế (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi của khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường, các quyết định về sản phẩm. Mời các bạn cùng tham...

   242 p bvu 24/12/2019 162 4

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định về giá, các quyết định về phân phối, các quyết định về truyền thông marketing tích hợp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   242 p bvu 24/12/2019 162 4

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p bvu 24/12/2019 123 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về quản trị Marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của marketing, khái niệm về quản trị marketing, quá trình quản trị marketing, các mô hình quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p bvu 24/12/2019 131 4

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp", cụ thể như: Phân tích môi trường marketing, nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp.

   14 p bvu 24/12/2019 111 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 4 Hoạch định chiến lược marketing, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về chiến lược marketing, nghiên cứu những định hướng phát triển, đánh giá môi trường marketing, các quyết định về chiến lược marketing, tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược.

   12 p bvu 24/12/2019 108 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Cùng nắm kiến thức trong chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p bvu 24/12/2019 120 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 "Tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing" trình bày các nội dung sau: Kế hoạch ngân sách marketing, tổ chức bộ máy marketing, kiểm soát hoạt động marketing. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   5 p bvu 24/12/2019 101 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số