• Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 1 gồm các nội dung: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; lập kế hoạch hay chiến lược bán hàng, chiến lược bán hàng cá nhân và xúc tiến bán hàng. Để tìm hiểu kỹ các kiến thức về quản trị bán hàng cũng như các chiến lược kinh doanh mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p bvu 29/01/2020 110 1

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị bán hàng hiện đại": Gồm các nội dung: thiết lập kênh và tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và tạo động lực bán hàng; dự báo, lập ngân sách, đánh giá và kiểm soát ban hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc hơn các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho công...

   161 p bvu 29/01/2020 104 3

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản - NXB Kinh tế (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, môi trường marketing của doanh nghiệp, hành vi của khách hàng, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường, các quyết định về sản phẩm. Mời các bạn cùng tham...

   242 p bvu 24/12/2019 135 3

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định về giá, các quyết định về phân phối, các quyết định về truyền thông marketing tích hợp, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   242 p bvu 24/12/2019 140 3

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p bvu 24/12/2019 92 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về quản trị Marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của marketing, khái niệm về quản trị marketing, quá trình quản trị marketing, các mô hình quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p bvu 24/12/2019 102 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp", cụ thể như: Phân tích môi trường marketing, nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp.

   14 p bvu 24/12/2019 85 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Chương 4 Hoạch định chiến lược marketing, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về chiến lược marketing, nghiên cứu những định hướng phát triển, đánh giá môi trường marketing, các quyết định về chiến lược marketing, tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược.

   12 p bvu 24/12/2019 75 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Cùng nắm kiến thức trong chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p bvu 24/12/2019 92 0

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 "Tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing" trình bày các nội dung sau: Kế hoạch ngân sách marketing, tổ chức bộ máy marketing, kiểm soát hoạt động marketing. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   5 p bvu 24/12/2019 79 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại - NXB Tài chính: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại - NXB Tài chính: Phần 1

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày về lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của nghệ thuật bán hàng và quản trị bán hàng của các công ty đang hoạt động trên thị trường Việt Nam giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng hợp về những vấn đề căn bản và quan trọng nhất của bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   257 p bvu 24/08/2019 123 0

 • Ebook Quản trị bán hàng hiện đại - NXB Tài chính: Phần 2

  Ebook Quản trị bán hàng hiện đại - NXB Tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị bán hàng hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và tạo động lực bán hàng, tuyển dụng và lựa chọn nhân viên bán hàng, đào tạo nhân viên bán hàng, các phương pháp dự báo bán hàng, đánh giá và kiểm soát nỗ lực bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p bvu 24/08/2019 151 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số