• Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 2

  Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày những nội dung về: Danh sách khách mời; Địa điểm tổ chức sự kiện; Tổ chức đưa đón khách; Khách tới sự kiện; Thời tiết và những công việc có liên...

   98 p bvu 24/06/2022 1 0

 • Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Ebook Tổ chức sự kiện: Phần 1

  Ebook "Tổ chức sự kiện" nhằm khái quát những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ dùng để giảng dạy cho sinh viên. Phần 1 sẽ trình bày những nội dung về: Bản chất của tổ chức hoạt động sự kiện; Dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Tổ chức và tính toán thời gian;... Mời các bạn...

   68 p bvu 24/06/2022 3 0

 • Bài giảng Marketing công nghiệp: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing công nghiệp: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing công nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về marketing công nghiệp; thị trường và hành vi khách hàng công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p bvu 23/03/2022 16 0

 • Bài giảng Marketing công nghiệp: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing công nghiệp: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Marketing công nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: thu thập thông tin, phân đoạn thị trường và hoạch định chiến lược trong marketing công nghiệp; hoạt động marketing hỗn hợp trong thị trường công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p bvu 23/03/2022 21 0

 • Bài giảng Marketing dựa trên giá trị: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing dựa trên giá trị: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing dựa trên giá trị cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về marketing dưới một góc tiếp cận hiện đại. Đồng thời, tài liệu cũng nhằm giới thiệu với học viên những vấn đề cần thiết nhất trong ba chương. Chương một giới thiệu tổng quan về các nguyên tắc tạo lập giá trị. Chương hai là cách xây dựng các chiến...

   133 p bvu 23/03/2022 16 0

 • Bài giảng Marketing dựa trên giá trị: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing dựa trên giá trị: Phần 2 - TS. Ao Thu Hoài

  Bài giảng Marketing dựa trên giá trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguyên tắc tạo giá trị; phát triển các chiến lược giá trị cao; thực thi các chiến lược giá trị cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

   160 p bvu 23/03/2022 19 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1

  Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1

  "Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; hoạt động bán hàng của doanh nghiệp; hoạt động quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch bán hàng; dự báo bán hàng; xây dựng mục tiêu bán hàng; xây dựng ngân sách bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p bvu 23/03/2022 21 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2

  Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị bán hàng (2020): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về tổ chức mạng lưới bán hàng trong doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; kiểm soát hoạt động bán hàng; hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng; ứng dụng Internet trong bán hàng và quản trị bán hàng; quản lý quan hệ khách hàng; bán...

   89 p bvu 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

  "Bài giảng Quản trị marketing: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Dung" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị marketing; marketing trong thế kỷ 21; hoạch định chiến lược cho đơn vị kinh doanh; xây dựng mối quan hệ khách hàng; lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trường và phân tích lựa chọn...

   124 p bvu 23/03/2022 23 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản trị marketing: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị marketing: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Dung" tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược cạnh tranh; các kiểu chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh; chiến lược của người thách thức thị trường; định hình đề xuất thị trường; phân phối giá trị; truyền thông giá trị; quy trình lập kế hoạch truyền...

   183 p bvu 23/03/2022 18 0

 • Ebook Xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo (dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam) - Tập 1: Nền tảng marketing

  Ebook Xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo (dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam) - Tập 1: Nền tảng marketing

  Xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo (dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam) - Tập 1: Nền tảng marketing (gồm 03 chương): Tập trung đưa ra những phương pháp cơ bản hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành đánh giá động kinh doanh và các bước chuẩn bị cho việc triển khai đánh giá. Đây là phần đặc biệt quan trọng dành cho doanh nghiệp trước khi bắt tay vào...

   168 p bvu 25/02/2022 50 4

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 Chính sách sản phẩm với mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu khái niệm sản phẩm theo quan điểm marketing; Nghiên cứu các quyết định liên quan tới sản phẩm  Nắm bắt được quy trình phát triển sản phẩm mới; Tìm hiểu các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p bvu 25/02/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số