• Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

  Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: phần này chứa các bài thực hành về khai thác,...

   131 p bvu 27/08/2021 30 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Giáo trình Kiến trúc máy tính - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Nội dung giáo trình gồm có 6 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 trình bày những kiến thức, những khái niệm chung về kiến trúc máy tính, hiệu năng máy tính và toán logic đại số boolen; Chương 2 - thiết kế hệ lệnh: Trình bày kiến thức về các dạng lệnh, kích thước mã lệnh, các phương pháp xác định địa chỉ và số lượng tham số trong...

   179 p bvu 27/08/2021 26 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trình bày những kiến thức về cấu trúc dữ liệu động và cấu trúc cây. Qua các nội dung chi tiết này, người học có thể hiểu được: Kiểu dữ liệu con trỏ, danh sách liên kết (Link list), danh sách đơn, một số cấu trúc dữ liệu dạng danh sách liên kết khác, cấu trúc cây,...

   123 p bvu 26/04/2021 53 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình do các tác giả Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức biên soạn. Nội dung giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu, tìm kiếm...

   96 p bvu 26/04/2021 37 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Hệ thống quản lý tập tin

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Hệ thống quản lý tập tin

  Bài giảng Hệ thống quản lý tập tin trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo đĩa từ, các khái niệm liên quan hệ thống tập tin, một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa, mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   59 p bvu 25/02/2021 39 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổng quan hệ điều hành

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổng quan hệ điều hành

  Bài giảng Tổng quan hệ điều hành trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính, lịch sử phát triển và đặc điểm của một số loại hệ điều hành, các thành phần chính của một hệ điều hành, đặc điểm của một số kiến trúc hệ điều hành, quá trình khởi động máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   41 p bvu 25/02/2021 39 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Thành phần bảo vệ và bảo mật

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Thành phần bảo vệ và bảo mật

  Bài giảng Thành phần bảo vệ và bảo mật trình bày các nội dung chính sau: Thảo luận các hình thức tấn công hệ thống máy tính, một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành, một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành Windows NT. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p bvu 25/02/2021 39 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý tiến trình

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Quản lý tiến trình trình bày các nội dung chính sau: Phân biệt tiến trình và tiểu trình, so sánh các thuật toán điều phối tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p bvu 25/02/2021 34 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Quản lý bộ nhớ trình bày các nội dung chính sau: Phân cấp bộ nhớ, caches bộ nhớ, các vấn đề trong thiết kế Cache, phân cấp bộ nhớ, bài toán cấp phát bộ nhớ động, kiến trúc phân đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p bvu 25/02/2021 36 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổ chức hệ thống tập tin FAT

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Tổ chức hệ thống tập tin FAT

  Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu hệ thống tập tin FAT, vùng Boot Sector, bảng thư mục gốc (RDET), bảng FAT, vùng dữ liệu, bảng thư mục con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   29 p bvu 25/02/2021 33 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p bvu 25/02/2021 35 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính" do Nguyễn Ngọc Hóa biên soạn bao gồm 4 nội dung: Nguyên tắc chung, các thành phần cơ bản, chức năng chính, cơ chế ngắt và chu trình lệnh đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p bvu 25/02/2021 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số