• Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 1

  Ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh mạng; Bàn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mạng xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   259 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyển đổi số quốc...

   264 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 giới thiệu về Symantec Ghost; chương 2 tìm hiểu những vấn đề cơ bản Symantec Ghost; chương 3 cài đặt Symantec Ghost; chương 4 quản lý tập tin ảnh, cấu hình tài nguyên của các máy tính; chương 5 tạo và thực thi tác vụ; chương 6 lưu...

   143 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 2

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất: Phần 2

  Ebook Chương trình sao chép ổ cứng Norton Ghost: Phần 1 gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Chương 10 tùy chọn mở rộng của console; chương 11 những tùy chọn trong tập tin ảnh; chương 12 sử dụng Multicasting để tạo và nạp ảnh; chương 13 thực hiện Multicast từ dòng lệnh; chương 14 Multicasting và địa chỉ Ip; chương 15 dùng Symantec Ghost như một...

   126 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Ebook "Kiến trúc máy tính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý và các khái niệm cơ bản về máy tính; Tổ chức hệ thống máy tính; Mức logic số; Mực vi chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Ebook Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mức máy thông thường; Mức máy hệ điều hành; Giới thiệu mức ngôn ngữ Assembly; Các thiết bị ngoại vi; Máy vi tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p bvu 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 5c cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan Dependency Parsing; các ứng dụng của Dependency Parsing; các tính chất của cây cú pháp phụ thuộc; các phương pháp giải quyết bài toán; các kết quả cài đặt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 6 cung cấp cho học viên những nội dung về: Phân tích vai nghĩa; bài toán phân tích vai nghĩa; gán nhãn vai trò ngữ nghĩa; phương pháp luận đối với xây dựng FrameNet; tổng quan chung về các hệ thống SRL;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   67 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 7 cung cấp cho học viên những nội dung về: Nghĩa từ vựng và phân giải nhập nhằng từ; từ đồng âm và phân loại từ đồng âm tiếng Việt; từ đa nghĩa, đồng nghĩa; các quan hệ khác trong WordNet; phân giải nhập nhằng sử dụng quan hệ từ vựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   61 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 2 cung cấp cho học viên những nội dung về: Mô hình ngôn ngữ; tính xác suất bigram; mô hình ngôn ngữ Google Book N-grams; mô hình ngôn ngữ KenLM; đánh giá các mô hình ngôn ngữ; hiện tượng quá khớp dữ liệu (overfitting);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p bvu 26/11/2022 3 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 8 cung cấp cho học viên những nội dung về: Hệ hỏi đáp (Question Answering); viết lại câu hỏi – trọng số; so khớp mẫu bề mặt (Ravichandran and Hovy, ISI); hệ thống phức tạp NLP – Pasca & Harabagiu; thuật toán lựa chọn từ khóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p bvu 26/11/2022 2 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1 - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing): Bài 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên; các ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên; trích rút thông tin; các chủ đề trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p bvu 26/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số