• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Nhập môn - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Nhập môn - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Nhập môn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, kiến trúc Von Neuman, phân loại kiến trúc, lịch sử phát triển, hiệu năng và luật Moore, một số kiến trúc máy tính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p bvu 25/02/2021 31 0

 • Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về: Các array và template, nhập và xuất, sử dụng các chức năng cài sẵn, các tiện ích. Nội dung sách nhằm hướng dẫn những người tự học visual C++ 2008 các bước lập trình nhanh chóng từ lúc mới bắt đầu cho đến nâng cao, và bố cục được chia theo từng kỹ thuật thực hiện nhanh nhằm giúp tiết kiệm thời gian,...

   285 p bvu 27/01/2021 65 0

 • Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  C++ là một ngôn ngữ lập trình mạnh và linh hoạt với hàng trăm ngàn ứng dụng. Tuy nhiên, để biết cách tận dụng tối đa thế mạnh của ngôn ngữ C++ đòi hỏi phải có sự thực hành và trải nghiệm. Cuốn sách này sẽ là cầu nối đưa người học đến với thế giới lập trình đầy bí ẩn nhưng cũng lắm thú vị này, đặc biệt là trong môi trường phát...

   223 p bvu 27/01/2021 66 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình, lập trình cho CPU, quản lý bộ nhớ trong,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p bvu 25/11/2020 86 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bộ nhớ ngoài, quản lý thiết bị, bảo vệ và an toàn hệ thống, hệ điều hành đa xử lý, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p bvu 25/11/2020 47 0

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích hệ thống về dữ liệu, phân tích hệ thống về động thái, thiết kế hệ thống, một số vấn đề cài đặt hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p bvu 26/09/2020 79 1

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1

  Ebook "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Các phương pháp có cấu trúc: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về hệ thống và chu trình phát triển hệ thống, hệ thống kinh doanh dịch vụ, khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nhu cầu, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p bvu 26/09/2020 67 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 4: Chuỗi ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi ký tự, khai báo, nhập chuỗi, các hàm thư viện. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   11 p bvu 26/09/2020 52 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p bvu 26/09/2020 64 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 3: Ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kiểu dữ liệu, truy suất, ma trận vuông, nhập xuất ma trận số nguyên. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   14 p bvu 26/09/2020 53 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 7: Lập trình đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy phi tuyến, đệ quy hỗ tương, các hoạt động hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p bvu 26/09/2020 47 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật lập trình và các bước xây dựng chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình, các bước xây dựng chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p bvu 26/09/2020 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số