• Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt)

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt)

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) trình bày nội dung định mức xây dựng về lắp đặt hệ thống công trình ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể.

   256 p bvu 25/11/2020 30 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế xây dựng

  Ebook Bài tập Kinh tế xây dựng

  Ebook Bài tập Kinh tế xây dựng (Tái bản lần thứ nhất) với những ví dụ tính toán gần gũi với hoạt động của ngành Xây dựng; hệ thống các câu hỏi lý thuyết và bài tập giúp cho các bạn sinh viên nắm chắc kiến thức cốt lõi về kinh tế xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

   56 p bvu 25/11/2020 30 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 1 trình bày các nội dung về mục đích, ý nghĩa và tính chất của bảo hộ lao động, hệ thống luật pháp, chế độ, chính sách về bảo hộ lao động của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   36 p bvu 25/11/2020 16 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 2 trình bày các nội dung về một số điều cần biết về luật pháp bảo hộ lao động ở Việt Nam, huấn luyện về an toàn và vệ sinh lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   23 p bvu 25/11/2020 19 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng: Chương 3 trình bày các nội dung về một số vấn đề về an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng, các nguyên nhân gây TNLĐ trong XDCB, chú ý về công tác an toàn đối với một số dạng công tác trên công trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   20 p bvu 25/11/2020 16 0

 • Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 2

  Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Kiến trúc năng lượng và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thông gió và điều hòa không khí, hệ thống trang thiết bị công trình, tiềm năng tiết kiệm năng lượng - Thiết bị có hiệu suất năng lượng cao,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p bvu 26/09/2020 43 0

 • Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 1

  Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kiến trúc năng lượng và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng, kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững, quy hoạch thiết kế trong công trình xây dựng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p bvu 26/09/2020 41 0

 • Ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy mới đánh giá độ sâu cọc móng công trình hiện hữu

  Ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy mới đánh giá độ sâu cọc móng công trình hiện hữu

  Đo địa chấn song song (PSM) là kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT) hiệu quả đánh giá độ sâu móng công trình hiện hữu, hiện nay vẫn còn rất mới ở Việt Nam. Một số kết quả nghiên cứu và triển khai áp dụng kỹ thuật trên một số công trình thực tế được trình bày.

   7 p bvu 26/09/2020 25 0

 • Ảnh hưởng của điều kiện môi trường và đề xuất quy trình nâng cao chất lượng đường bê tông nhựa

  Ảnh hưởng của điều kiện môi trường và đề xuất quy trình nâng cao chất lượng đường bê tông nhựa

  Trong phạm vi nghiên cứu này sẽ trình bày các ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thường tại khu vực đến chất lượng đường bê tông nhựa. Bằng phương pháp thực nghiệm, bài báo sẽ cung cấp các dẫn chứng cho thấy tính phù hợp của cấp phối bê tông nhựa và tính chất đá dăm trong điều kiện thời tiết bất thường khu vực Bắc Trung Bộ.

   12 p bvu 26/09/2020 23 0

 • Phương pháp xác định chu kỳ dao động riêng của nhà nhiều tầng

  Phương pháp xác định chu kỳ dao động riêng của nhà nhiều tầng

  Trong bài viết này chu kì dao động riêng của nhà nhiều tầng được xác định dựa trên các công thức thực nghiệm trong các tiêu chuẩn thiết kế và bằng phần mềm phân tích kết cấu Sap2000. Bài viết cũng chỉ sự phù hợp và tính chính xác của các phương pháp tính toán chu kỳ dao động của nhà nhiều tầng. Chu kì dao động phụ thuộc vào khối lượng và...

   12 p bvu 26/09/2020 28 0

 • Phân tích mô hình số để xác định ứng xử của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP

  Phân tích mô hình số để xác định ứng xử của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP

  Bài viết phân tích các cơ chế phá hủy của thùng bê tông thành mỏng phần mềm SAP2000. Tác giả cũng so sánh kết quả mô hình tính toán bằng phần mềm SAP2000 với kết quả thí nghiệm dùng để kiểm chứng kết quả tính toán trong bài viết.

   5 p bvu 26/09/2020 17 0

 • Áp dụng kỹ thuật siêu âm xây dựng hình ảnh trường vận tốc và trường hệ số suy giảm nghiên cứu sự phá hủy vật liệu bê tông trên máy nén đơn trục

  Áp dụng kỹ thuật siêu âm xây dựng hình ảnh trường vận tốc và trường hệ số suy giảm nghiên cứu sự phá hủy vật liệu bê tông trên máy nén đơn trục

  Báo viết này trình bày một ứng dụng của kỹ thuật siêu âm để nghiên cứu quá trình phá hủy vật liệu thông qua việc xây dựng hình ảnh trường vận tốc và trường hệ số suy giảm sóng siêu âm cho cả ba loại sóng (1 sóng dọc và 2 sóng ngang).

   8 p bvu 26/09/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số