• Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 2

  "Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp chuẩn độ tạo phức; Phương pháp chuẩn độ kết tủa; Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   92 p bvu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học: Phần 1

  "Giáo trình Hóa học phân tích - Các phương pháp định lượng hóa học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp phân tích thể tích; Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p bvu 24/09/2022 2 0

 • Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

  Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

  Ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý mối nguy và ngộ độc thực phẩm; Ô nhiễm thực phẩm; Quản lý vệ sinh sản xuất chế biến thực phẩm; An toàn về bao bì thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   200 p bvu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

  Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thực phẩm; Nghiệp vụ tham gia thanh tra; Nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   228 p bvu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản, cách thức cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng một cách ngắn gọn và dễ dàng nhất. Đặc biệt là kỹ thuật cài đặt và sử dụng nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương...

   169 p bvu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Ebook Cài đặt đa hệ điều hành trên một máy tính: Phần 2

  Nối tiếp các chương đã được trình bày ở phần 1, phần 2 cuốn sách gồm có các chương sau: Chương 5 cài đặt Windows 95, Windows 98 và Windows ME; chương 6 nâng cấp các hệ điều hành; chương 7 cài đặt Windows XP và Windows NT server 4 0; chương 8 cài đặt Linux với Windows 98. Mời các bạn cùng tham khảo.

   218 p bvu 24/09/2022 2 0

 • Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Tài liệu "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm thử phần mềm; Quy trình phần mềm; Những nguyên tắc cơ bản của kiểm nghiệm phần mềm; Kiểm chứng và xác nhận; Kiểm nghiệm phần mềm; Các phương pháp kiểm thử; Kiểm thử tích hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   105 p bvu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ nghệ độ tin cậy phần mềm; Kiểm thử phần mềm trong công nghiệp; Mô tả quy trình kiểm thử; Quản lý chất lượng phần mềm; Quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   126 p bvu 24/09/2022 1 0

 • Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 1

  "Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành; Sơ lược lịch sử phát triển của hệ điều hành; Điều khiển dữ liệu; Bảng ghi và khối; Quy trình chung điều khiển vào - ra;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p bvu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển bộ nhớ; Điều khiển CPU; Hệ điều hành đa xử lý; Thuật toán song song và ngôn ngữ lập trình song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p bvu 24/09/2022 2 0

 • Ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa: Phần 1

  Ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa: Phần 1

  Cuốn sách "Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa" phác họa đầy đủ một bức tranh hoành tráng nhất về diện mạo con người phương Tây từ cổ đại đến ngày nay qua những chặng đường phát triển kỳ diệu lẫn những biến động của xã hội phương Tây. Cuốn sách được tác giả Edward McNall Burns biên soạn thành 32 chương với 7 giai đoạn lớn. Trong...

   548 p bvu 24/09/2022 2 0

 • Ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa: Phần 1

  Ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Văn minh phương Tây - Lịch sử & văn hóa sẽ trình bày 2 thời kỳ lớn của nền văn minh phương Tây, đó là: Văn minh phương Tây hiện đại 1789 – 1914: Chế độ dân chủ, Chủ nghĩa dân tộc, công nghiệp quy mô lớn; thời kỳ chiến tranh và cách mạng toàn diện 1914. Mời các bạn cùng tham khảo.

   407 p bvu 24/09/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số