• Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 2

  Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Logistics - Những vấn đề cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin; Quản trị vật tư; Xác định nhu cầu và dự báo nhu cầu vật tư; Vận tải; Kho bãi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   235 p bvu 27/10/2021 0 0

 • Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook Logistics - Những vấn đề cơ bản: Phần 1

  Ebook "Logistics - Những vấn đề cơ bản": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Logistics; Ngành dịch vụ Logistics; Giải pháp Logistics; Quản trị Logistics; Dịch vụ khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   300 p bvu 27/10/2021 0 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng: Phần 2

  Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ chế tạo bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng; Tính cấp phối của bê tông nặng theo mác thiết kế định mức; Kỹ thuật chế tạo bê tông nặng; Quá trình đóng rắn của bê tông và công...

   110 p bvu 27/10/2021 1 0

 • Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng: Phần 1

  Ebook Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng: Phần 1

  Ebook "Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về bê tông và các chủng loại xi măng để sản xuất bê tông; Phân loại bê tông; Các chủng loại xi măng để chế tạo bê tông nặng; Các chủng loại xi măng đặc biệt để chế tạo các loại bê tông đặc biệt;... Mời các bạn...

   120 p bvu 27/10/2021 0 0

 • Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 2

  Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tính toán thiết kế công trình ngầm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán vì chống ở hầm ngang; Tính toán vỏ hầm bê tông toàn khối công trình ngầm nằm ngang; Tính toán vỏ hầm đứng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   264 p bvu 27/10/2021 0 0

 • Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 1

  Ebook "Tính toán thiết kế công trình ngầm": Phần 1 trình bày các nội dung về khái niệm cơ bản về công trình ngầm; Hầm đường sắt và tàu điện ngầm; Tính chất vật lý cơ học của đất đá; Áp lực đất đá tác dụng lên công trình ngầm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p bvu 27/10/2021 1 0

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Luật thương mại quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế; Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế; Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế; Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN. Mời các...

   229 p bvu 27/10/2021 1 0

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình "Luật thương mại quốc tế": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về luật thương mại quốc tế; Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   229 p bvu 27/10/2021 0 0

 • Ebook An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước: Phần 2

  Ebook An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu; Thực phẩm trong xã hội hiện đại – Người tiêu dùng châu Âu chọn hình thức truy xuất nguồn gốc...

   53 p bvu 27/10/2021 1 0

 • Ebook An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước: Phần 1

  Ebook An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước: Phần 1

  Tài liệu "An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý an toàn thực phẩm nông sản; Sản xuất và tiêu thụ rau cho các thành phố lớn: Nghiên cứu điểm tại Hà Nội; An toàn thực phẩm thịt lợn – Từ thực tế tiêu dùng đến chính...

   157 p bvu 27/10/2021 1 0

 • Ebook Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng: Phần 2

  Ebook Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng: Phần 2

  Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích bài toán dạng khối 3D - Solid, phân tích bài toán Composite 3D-Solid, phân tích bài toán dao động, phân tích bài toán dao động mở rộng, phân tích bài toán ổn định, phân tích chi tiết đoàn treo trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p bvu 27/10/2021 1 0

 • Ebook Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng: Phần 1

  Ebook Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Ansys - Phân tích ứng suất và biến dạng" gồm có các nội dung: Giới thiệu chung về phần mềm Ansys, trình tự phân tích, phân tích bài toán dầm - Line Bodies, phân tích bài toán hệ thanh giàn - Line Bodies, phân tích bài toán dầm 2D - Surface Bodies, phân tích bài toán dạng đĩa, tấm 2D - Surface Bodies. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p bvu 27/10/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số