• Ebook Tuabin nước - PGS. TS Võ Sỹ Huỳnh, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu

  Ebook Tuabin nước - PGS. TS Võ Sỹ Huỳnh, TS. Nguyễn Thị Xuân Thu

  Ebook "Tuabin nước" trình bày những khái niệm cơ bản và đặc tính kỹ thuật của tuabin thủy lực và máy điều tốc, các bước và cách chọn kiểu, loại và các thông số của tuabin, tính toán,... Giáo trình dùng làm tài liệu học tập chính cho học sinh đại học, chính quy và tại chức thuộc các chuyên ngành: Thủy điện, Thủy công, Thi công và Thủy nông....

   200 p bvu 31/10/2017 222 3

 • Ứng dụng hệ mờ điều khiển điện áp trong lưới nhiều nút

  Ứng dụng hệ mờ điều khiển điện áp trong lưới nhiều nút

  Điều khiển điện áp trong hệ thống điện luôn là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng điện năng và giảm tồn thất công suất. Bài viết trình bày cách xây dựng hệ mờ điều khiển điện áp trong lưới điện truyền tải với các thiết bị điều khiển đa dạng bằng các bộ điều khiển mờ Mamdani.

   8 p bvu 31/10/2017 247 1

 • Phân tích tài liệu đo sâu điện vùng Tp. Hồ Chí Minh bằng phương pháp Zohdy

  Phân tích tài liệu đo sâu điện vùng Tp. Hồ Chí Minh bằng phương pháp Zohdy

  Nội dung chính của bài báo là giới thiệu bản đồ điện trở suất trung bình của các lớp đất đá thuộc vùng Tp. Hồ Chí Minh, được thành lập trên cơ sở xử lý, phân tích tự động đường cong đo sâu điện bằng phương pháp Zohdy, sử dụng các công thức truyền thống và thuật toán Dudás để tính điện trở suất trung bình, với một khối lượng khá...

   10 p bvu 31/10/2017 281 1

 • Tính toán trường nhiệt và Ampacity của đường dây truyền tải điện trên không bằng phương pháp phần tử hữu hạn

  Tính toán trường nhiệt và Ampacity của đường dây truyền tải điện trên không bằng phương pháp phần tử hữu hạn

  Bài viết này trình bày một tiếp cận mới đó là việc ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trên nền của phần mềm Comsol Multiphysics cho việc mô phỏng trường nhiệt của đường dây truyền tải điện trên không. Đặc biệt, khảo sát ảnh hưởng của điều kiện môi trường như vận tốc gió, hướng gió, nhiệt độ và hệ số bức xạ môi trường...

   14 p bvu 31/10/2017 297 1

 • Ứng dụng kỹ thuật Wavelet trong việc phân tích và nhận dạng các vấn đề chất lượng điện năng

  Ứng dụng kỹ thuật Wavelet trong việc phân tích và nhận dạng các vấn đề chất lượng điện năng

  Các nhiễu loạn trên đường dây truyền tải - phân phối điện năng, như xung sét, gián đoạn điện áp, tăng điện áp, giảm điện áp, méo dạng do sóng hài, điện thế chập chờn,…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điện năng cung cấp cho khách hàng. Kỹ thuật khai triển wavelet rời rạc (DWT) với phân tích đa phân giải (Multi-Resolution Analysis (MRA) được thực...

   9 p bvu 31/10/2017 300 2

 • Phòng thí nghiệm điện tử dùng mạng máy tính

  Phòng thí nghiệm điện tử dùng mạng máy tính

  Có rất nhiều phòng thí nghiệm (thực hành) điện tử, và các phòng thí nghiệm khác tương tự, được tổ chức theo cách truyền thống. Bài báo này trình bày sự tự động hóa phòng thí nghiệm dùng mạng máy tính. Trước tiên là kết nối các thiết bị điều khiển và đo lường vào một máy tính PC (máy trạm), kế đến kết nối hai chiều nhiều máy trạm...

   11 p bvu 31/10/2017 293 1

 • Kỹ thuật phân tích Wavelets kết hợp với Fuzzy Logic để nhận dạng nhiễu trong hệ thống điện

  Kỹ thuật phân tích Wavelets kết hợp với Fuzzy Logic để nhận dạng nhiễu trong hệ thống điện

  : Bài báo trình bày một phương pháp dùng để nhận dạng các dạng sóng quá độ ảnh hưởng đến chất lượng điện năng trong hệ thống điện. Các hiện tượng quá độ được mô phỏng với sự trợ giúp của phần mềm ATP-EMTP, được phân tích dùng kỹ thuật wavelets và sau đó năng lượng của các mức tín hiệu được tính tóan. Áp dụng kỹ thuật fuzzy...

   7 p bvu 31/10/2017 171 1

 • Phương pháp heuristic tối ưu phân bố công suất trong hệ thống điện

  Phương pháp heuristic tối ưu phân bố công suất trong hệ thống điện

  Mục tiêu của bài toán OPF là tối thiểu tổng chi phí nhiên liệu của các nhà máy đồng thời đảm bảo vấn đề an ninh trong hệ thống. Bài báo tìm hiểu về ứng dụng phương pháp Newton vào bài toán OPF có xét giao dịch vùng trong hệ thống. Đặc biệt là ý tưởng sử dụng cấu trúc cây nhị phân để tìm kiếm các biến trong hệ thống có qui mô lớn.

   10 p bvu 31/10/2017 314 1

 • Các bổ chính bức xạ điện yếu của giản đồ Feynman một vòng cho quá trình với chùm tia tới phân cực tại ILC

  Các bổ chính bức xạ điện yếu của giản đồ Feynman một vòng cho quá trình với chùm tia tới phân cực tại ILC

  Bài viết Các bổ chính bức xạ điện yếu của giản đồ Feynman một vòng cho quá trình với chùm tia tới phân cực tại ILC trình bày kết quả hiện tượng luận, chúng tôi nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các bổ chính điện yếu đối với tiết diện tán xạ và các phân bố tiết diện tán xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p bvu 31/10/2017 127 1

 • Dự báo phụ tải điện theo mô hình tương quan dựa trên luật mờ

  Dự báo phụ tải điện theo mô hình tương quan dựa trên luật mờ

  Bài viết trình bày mô hình dự báo tương quan trên ý tưởng sử dụng các luật mờ dạng Takagi-Sugeno theo giải thuật phân loại trừ nhóm cho trường hợp tổng quát, cả khi không có hàm dự báo kiểu tường minh.

   7 p bvu 31/10/2017 128 1

 • Phối hợp đồ thị phụ tải và đồ thị tang góc cho bài toán phân loại đồ thị phụ tải của các khách hàng

  Phối hợp đồ thị phụ tải và đồ thị tang góc cho bài toán phân loại đồ thị phụ tải của các khách hàng

  Bài viết này quan tâm tới việc chọn không gian đầu vào. Từ mội đồ thị phụ tải, một đồ thị tang của góc sẽ được xây. Việc phân nhóm bấy giờ sẽ dựa không những trên đồ thị phụ tải mà còn dựa trên đồ thị tang góc này. Kỹ thuật phân nhóm dựa trên giải thuật Pulsa được bài viết cải biên cho phù hợp với không gian đầu vào.

   10 p bvu 31/10/2017 218 1

 • Nghiên cứu các đặc trưng sụp đổ điện áp lưới điện có kết nối nhà máy điện gió

  Nghiên cứu các đặc trưng sụp đổ điện áp lưới điện có kết nối nhà máy điện gió

  Nội dung chính của bài báo này là khảo sát mức độ ổn định của lưới điện kết nối các nguồn điện gió tại nút kết nối chung (PCC) khi thay đổi lượng công suát tác dụng và phản kháng của máy phát điện gió cho đến khi diễn ra hiện tượng sụp đổ điện áp để xác định các điều kiện làm việc giới hạn. Giới hạn làm việc ổn định của...

   16 p bvu 31/10/2017 303 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số