• Nghiên cứu và triển khai một mô hình mạng không dây Sub – 1 GHz cho các ứng dụng IoT

    Nghiên cứu và triển khai một mô hình mạng không dây Sub – 1 GHz cho các ứng dụng IoT

    Bài viết Nghiên cứu và triển khai một mô hình mạng không dây Sub – 1 GHz cho các ứng dụng IoT tập trung vào việc triển khai thử nghiệm chuẩn không dây Sub-1 GHz dược phát triển bởi Texas Instruments để khảo sát, đánh giá chuẩn giao tiếp này nhằm làm nền tảng phát triển cho các hệ thống IoT trong tương lai.

     12 p bvu 24/09/2022 14 0

  • Phát hiện và phân loại người đi bộ sử dụng phương pháp học sâu

    Phát hiện và phân loại người đi bộ sử dụng phương pháp học sâu

    Trong nghiên cứu này, đóng góp chính của nhóm tác giả tập trung vào giải quyết bài toán phát hiện và phân loại người đi bộ (người trưởng thành hay trẻ em) trong hình ảnh dựa trên phương pháp học sâu theo hai hướng tiếp cận. Ở hướng thứ nhất, bài toán được chia thành hai bài toán thành phần: Phát hiện người đi bộ và phân loại người đi bộ.

     8 p bvu 24/09/2022 15 0

  • Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong dịch máy

    Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong dịch máy

    Bài viết "Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong dịch máy" đề xuất một mô hình nhận biết và rút trích tự động cụm danh từ song ngữ từ ngữ liệu song ngữ Anh-Việt, bằng các công cụ nổi tiếng như GIZA++ -2003 và GATE – 2005. Ngoài ra, bài viết cũng trình bày phương pháp xây dựng bảng từ và cụm từ song ngữ từ ngữ liệu song ngữ với các nét...

     14 p bvu 24/09/2022 17 0

  • Thiết kế các lược đồ XML ở mức khái niệm

    Thiết kế các lược đồ XML ở mức khái niệm

    Bài viết "Thiết kế các lược đồ XML ở mức khái niệm" giới thiệu phương pháp chuyển đổi dữ liệu của các tác giả, đồng thời đề xuất một phương pháp chuyển đổi các thuộc tính đa trị và phức hợp lồng nhau của một kiểu thực thể sang lược đồ XML.

     11 p bvu 24/09/2022 14 0

  • Phát hiện đối tượng dựa vào học sâu trên Raspberry Pi

    Phát hiện đối tượng dựa vào học sâu trên Raspberry Pi

    Bài viết Phát hiện đối tượng dựa vào học sâu trên Raspberry Pi trình bày việc tìm hiểu sự phù hợp của các mô hình phát hiện đối tượng trên Raspberry Pi, một bo mạch máy tính nhúng phổ biến có thể được tích hợp vào các hệ thống IoT để giúp công việc trở nên dễ dàng.

     8 p bvu 24/09/2022 14 0

  • Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp

    Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp

    Bài viết Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp trình bày xuất xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp, đây là một dạng bài toán khó mới, thuộc lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học.

     5 p bvu 24/09/2022 14 0

  • Lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học nhập môn lập trình cho sinh viên

    Lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học nhập môn lập trình cho sinh viên

    Bài viết Lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học nhập môn lập trình cho sinh viên phân tích đánh giá các vấn đề liên quan đến lựa chọn ngôn ngữ lập trình trong dạy học cho sinh viên, có tính đến đặc thù dạy học ở các trường đại học ở Việt Nam.

     13 p bvu 24/09/2022 18 0

  • Phát hiện email URL lừa đảo sử dụng học máy có giám sát

    Phát hiện email URL lừa đảo sử dụng học máy có giám sát

    Bài viết Phát hiện email URL lừa đảo sử dụng học máy có giám sát tập trung vào việc phát hiện email URL lừa đảo, là một dạng của các cuộc tấn công lừa đảo bằng cách đề xuất 51 đặc trưng URL để xác định.

     12 p bvu 24/09/2022 13 0

  • Đề xuất mã hóa thông qua vị trí điểm trên đường cong Elliptic

    Đề xuất mã hóa thông qua vị trí điểm trên đường cong Elliptic

    Bài viết Đề xuất mã hóa thông qua vị trí điểm trên đường cong Elliptic nghiên cứu đề xuất không cần tạo chuỗi dữ liệu để mã hóa mà chỉ cần lấy vị trí của điểm tương ứng ký tự để mã hóa. Với việc này thì bản mã ngắn gọn hơn khi gửi bản mã trên mạng sẽ chiếm ít băng thông trên quá trình truyền.

     6 p bvu 24/09/2022 7 0

  • Mô hình mạng nơron tích chập đa nhiệm nhận dạng khuôn mặt và biểu cảm cho ứng dụng hỗ trợ giám sát học trực tuyến

    Mô hình mạng nơron tích chập đa nhiệm nhận dạng khuôn mặt và biểu cảm cho ứng dụng hỗ trợ giám sát học trực tuyến

    Bài viết Mô hình mạng nơron tích chập đa nhiệm nhận dạng khuôn mặt và biểu cảm cho ứng dụng hỗ trợ giám sát học trực tuyến tập trung thiết kế một mô hình CNN đa nhiệm (Multi-Task CNN) cho hai bài toán FR/FER đồng thời với độ phức tạp vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho bài toán.

     15 p bvu 24/09/2022 10 0

  • Nghiên cứu về an ninh công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN và ứng dụng

    Nghiên cứu về an ninh công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN và ứng dụng

    Bài viết Nghiên cứu về an ninh công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN và ứng dụng tập trung nghiên cứu công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Network - SDN) và khả năng ứng dụng của nó. SDN được xây dựng dựa trên một kiến trúc linh hoạt, dễ quản lý, hiệu suất cao và thích nghi tốt.

     13 p bvu 24/09/2022 13 1

  • Phân loại luồng dữ liệu mạng sử dụng mạng nơ-ron

    Phân loại luồng dữ liệu mạng sử dụng mạng nơ-ron

    Bài viết Phân loại luồng dữ liệu mạng sử dụng mạng nơ-ron trình bày mô hình phân loại luồng dữ liệu mạng dựa trên mạng nơ-ron. Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng mạng nơ-ron để phát triển một mô hình có thể đạt được độ chính xác cao trong việc phân loại luồng dữ liệu mạng.

     6 p bvu 24/09/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số