• Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

  Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

  Bài viết trình bày việc thiết lập những kết quả mới cho phép phát triển một thuật toán giải mã hiệu quả cho các hệ mật MAS. Nhờ đó, thời gian giải mã dữ liệu trong các hệ mật này được giảm xuống mức tối thiểu.

   6 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

  Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

  Bài viết giới thiệu sự kết hợp giữa thuật toán GA với logic mờ (Fuzzy Logic). Từ thuật toán kết hợp này chúng tôi áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của các phân tử RNA (Ribonucleic Acid). Bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai mà chúng tôi đề cập dựa trên phương pháp nhiệt động lực học, với việc tìm cấu trúc bậc hai có năng lượng cực...

   10 p bvu 27/10/2021 5 0

 • IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

  IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

  Bài viết đề xuất IVA-EC, một giải pháp phân tích video thông minh dựa trên các thuật toán học sâu (Deep learning) theo mô hình điện toán biên (Edge Computing). IVA-EC cho phép triển khai các ứng dụng AI như thành phố thông minh, giám sát giao thông thông minh, nhà máy thông minh, trực tiếp trên hạ tầng hệ thống camera giám sát sẵn có.

   9 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Nâng cao hiệu quả truy vấn hình ảnh theo ngữ nghĩa trên cây phân cụm C-Tree

  Nâng cao hiệu quả truy vấn hình ảnh theo ngữ nghĩa trên cây phân cụm C-Tree

  Bài viết trình bày đề xuất xây dựng cấu trúc cây phân cụm C-tree nhằm lưu trữ hình ảnh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm hình ảnh tương tự, trích xuất ngữ nghĩa của các hình ảnh tương tự dựa trên véctơ từ thị giác đã được tạo ra, xây dựng mô hình truy vấn hình ảnh dựa trên cây phân cụm C-tree và ứng dụng dựa trên mô hình đã nghiên cứu

   9 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

  Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

  Bài viết trình bày việc cải tiến hai thuật toán dạng heuristic giải bài toán clique lớn nhất; Các thuật toán cải tiến của chúng tôi dựa trên hai thuật toán heuristic hiệu quả hiện biết. Đã cài đặt và thực nghiệm các thuật toán này trên 78 bộ dữ liệu trong hai hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn DIMACS và BHOSLIB.

   9 p bvu 27/10/2021 6 0

 • Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

  Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

  Bài viết giới thiệu một mô hình đa đặc điểm kết hợp với sự cải tiến trọng số từ CFC (Class-Feature-Centroid) để phát hiện các báo cáo lỗi trùng nhau chính xác hơn. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên ba kho phần mềm chứa lỗi lớn từ Firefox, Eclipse và OpenOffice. Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật của chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn từ...

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

  Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

  Bài viết đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp, dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó. Đồng thời...

   8 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Phân loại gói tin IPV6 dựa trên cây kết hợp

  Phân loại gói tin IPV6 dựa trên cây kết hợp

  Bài viết dựa trên cấu trúc cây Đa bit và cây Ưu tiên để đề xuất cấu trúc cây kết hợp sử dụng để phân loại gói tin IPv6 theo một chiều nhằm tận dụng được các ưu điểm về tốc độ và không gian lưu trữ trong quá trình phân loại.

   9 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

  Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

  Bài viết đề xuất một phương pháp thích ứng miền mới cho dịch máy nơ ron, áp dụng cho cặp ngôn ngữ Anh - Việt. Ý tưởng chính của bài báo là kết hợp dữ liệu đơn ngữ ngoài miền ở ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) với bản dịch của nó ở ngôn ngữ đích (tiếng Việt) để làm dữ liệu huấn luyện hệ dịch.

   7 p bvu 27/10/2021 4 0

 • Giấu tin trên video sử dụng khóa công khai

  Giấu tin trên video sử dụng khóa công khai

  Bài viết đề xuất một phương pháp giấu tin thích nghi trên video. Thông tin mật được mã hóa bởi thuật toán RSA (Rivest - Shamir - Adleman) với khóa công khai từ người nhận cung cấp sau đó nhúng vào vùng các đối tượng chuyển động của video chứa.

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần

  Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần

  Bài viết trình bày giải pháp an ninh dựa trên cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần (OAM). Chúng tôi đã tích hợp OAM vào quá trình khám phá tuyến của AODV tạo ra giao thức an ninh tên là OAM-AODV.

   7 p bvu 27/10/2021 3 0

 • Giấu tin thuận nghịch bằng dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh kết hợp EMD

  Giấu tin thuận nghịch bằng dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh kết hợp EMD

  Bài viết đề xuất một giải pháp giấu tin thuận nghịch mới dựa trên sự kết hợp của kỹ thuật dự báo trên ngữ cảnh điểm ảnh và EMD. Trong giải pháp đề xuất, điểm ảnh đầu tiên của khối có kích thước 2×2 sẽ được dự báo bởi các điểm ảnh còn lại trong khối.

   8 p bvu 27/10/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số