Tài liệu nổi bật
 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 2 trình bày các yếu tố của báo cáo kế toán, phân tích chỉ tiêu tài chính, bài kiểm tra và bài tập tình huống để đánh giá kết quả. Mờic các bạn tham khảo.

   57 p bvu 25/04/2022 9 0

 • Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý: Khám phá bí mật của báo cáo tài chính - Phần 1

  Ebook Kế toán dành cho nhà quản lý khám phá bí mật của báo cáo tài chính phần 1 giới thiệu về mục tiêu cuốn sách, phương pháp học, tổng quan về báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo tiền mặt. Mời các bạn tham khảo!

   82 p bvu 25/04/2022 9 0

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kế toán chi phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo CP định mức; Phân tích biến động chi phí....

   76 p bvu 23/03/2022 17 0

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 1 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook "Kế toán chi phí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính;... Mời các bạn cùng tham...

   136 p bvu 23/03/2022 15 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành...

   123 p bvu 20/01/2022 36 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 2 gồm có những nội dung chính sau: IAS 36 - Tổn thất tài sản, IAS 17 - Thuê tài sản, IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, IAS 18 - Doanh thu, IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   159 p bvu 20/01/2022 34 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán; Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán; Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p bvu 28/11/2021 46 4

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Tài liệu "Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải)": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; Cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Các chu trình kế toán; Chu trình tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   198 p bvu 28/11/2021 32 1

 • Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Cuốn 'Bài tập Kế toán doanh nghiệp' được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán, nhằm củng cố kiến thức cho những ai đang theo học chuyên ngành kế toán thương mại, kế toán dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các...

   78 p bvu 26/05/2021 72 0

 • Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn 'Bài tập Kế toán doanh nghiệp' được biên soạn nhằm giúp người học hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế qua các bài tập và tình huống thường gặp. Nó cũng giúp cho độc giả không chỉ hiểu biết về lý thuyết kế toán mà phải biết vận dụng kiến thức đó để xử lý những tình huống chuyên môn. Mời các bạn...

   66 p bvu 26/05/2021 76 0

 • Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 1 được soạn theo giáo trình giảng dạy dựa trên thực tế công việc kế toán tại các đơn vị kinh doanh. Tài liệu này giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành, để phục vụ cho quá trình học tập và công việc sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p bvu 25/11/2019 331 1

 • Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2

  Nội dung của Ebook Bài tập thực hành kế toán: Phần 2 về lập chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tài chính gồm: Tóm tắt lí thuyết ngắn gọn, dễ hiểu; bài tập đa dạng, mới được xây dựng theo từng nội dung riêng biệt sát với thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p bvu 25/11/2019 238 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số