• Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí - PGS.TS. Lê Phước Hảo

    Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí - PGS.TS. Lê Phước Hảo

    Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí giúp người học nắm được các tính chất của đá vôi và chất lưu, dòng chảy trong giếng, quy trình hoàn thiện giếng, hoàn thiện khai thác, giếng đa nhánh, công nghệ bắt mở vỉa, khảo sát độ nhạy của các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

     969 p bvu 14/08/2017 286 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số