Bộ sưu tập tài liệu về Chế biến lương thực thực phẩm

Bộ sưu tập tài liệu về Chế biến lương thực thực phẩm sau đây tổng hợp một số giáo trình, sách nhằm phục vụ cho sinh viên, giảng viên ngành Công nghệ thực phẩm và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Hi vọng bộ sưu tập sẽ giúp ích được nhiều trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc của các bạn.