Bài giảng Công nghệ Java: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Công nghệ Java - Bài 3: MVC. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Mô hình lập trình truyền thống, mô hình MVC, ứng dụng MVC minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.