Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Quy trình công nghệ phần mềm; Các phương pháp xây dựng phần mềm; Công cụ & môi trường phát triển phần mềm; Yêu cầu đối với kỹ sư phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!