Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 Phân tích và đặc tả yêu cầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Quá rình phân tích; Xác định yêu cầu; Mô hình hóa yêu cầu hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!