Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 Thiết kế và tổ chức dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kết quả thiết kế; Quá trình thiết kế; Phương pháp thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!