Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Công nghệ TP.HCM

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Thiết kế giao diện cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Nguyên tắc thiết kế giao diện; Quy trình thiết kế giao diện; Tiêu chí đánh giá giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!