Bài giảng Điện công nghiệp

Tập bài giảng Điện công nghiệp biên soạn theo chương trình môn học Điện công nghiệp với nội dung chia làm bốn chương, được trình bày cụ thể như sau: Các nguyên tắc tự động khống chế hệ thống truyền động điện; Mạch điều khiển có tiếp điểm; Mạch điều khiển không tiếp điểm; Trang bị điện - Điện tử trên máy.