Bài giảng Điện tử công suất – Chương 1: Các linh kiện bán dẫn (slide)

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 1: Các linh kiện bán dẫn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Diode công suất, transistor công suất, mosfet công suất, transistor IGBT, thyristor, GTO – Gate turn off thyristor,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.