Bài giảng Điện tử công suất – Chương 2: Bộ chỉnh lưu (slide)

Bài giảng Điện tử công suất – Chương 2: Bộ chỉnh lưu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chức năng của bộ chỉnh lưu và ứng dụng, phân loại, bộ chỉnh lưu tia ba pha không điều khiển, bộ chỉnh lưu tia ba pha điều khiển, bộ chỉnh lưu tia với diode zero, bộ chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển hoàn toàn, hiện tượng chuyển mạch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.