Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ThS. Trần Thị Tuyến Thanh

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã cung cấp cho người học các quy định pháp lý về ế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; trình bày thông tin liên quan trên BCĐKT và BCKQHĐKD, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.