Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Bài giảng Kiểm toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về những vấn đề chung của kiểm soát nội bộ; nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên; đánh giá kiểm soát nội bộ; phương pháp tiếp cận của kiểm toán viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!