Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Bài giảng Kiểm toán - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về các công việc cuối cùng của kiểm toán viên trước khi phát hành báo cáo kiểm toán; và các loại ý kiến về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!