Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính" do Nguyễn Ngọc Hóa biên soạn bao gồm 4 nội dung: Nguyên tắc chung, các thành phần cơ bản, chức năng chính, cơ chế ngắt và chu trình lệnh đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.