Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Vũ Thị Lưu

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 Giới thiệu chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy tính và phân loại; Kiến trúc máy tính; Sự tiến hoá của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!