Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Vũ Thị Lưu

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 Hệ thống máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần của máy tính; Hoạt động của máy tính; Liên kết hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!