Bài giảng Lập trình Java: Bài 2 - Nguyễn Đức Hiển

Bài giảng Lập trình Java: Bài 2 Các thành phần cơ bản trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chương trình đơn giản; Kiểu dữ liệu Java; Toán tử; Mảng; Kiểu chuỗi (String); Phương thức nhập, xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!