Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 Lạm phát do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, biểu hiện của lạm phát, các loại lạm phát, phân tích nguyên nhân dẫn đến lạm phát và các tác động do lạm phát gây ra, hiểu được các biện pháp kiềm chế lạm phát.