Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 Định chế tài chính phi ngân hàng do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, đặc điểm của các trung gian tài chính, hiểu và phân biệt được ngân hàng trung gian và các định chế tài chính phi ngân hàng.