Bài giảng Máy điện cơ sở - ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng Máy điện cơ sở trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy điện (gồm máy biến áp và các loại máy điện quay). Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể nhận diện được từng loại máy điện trong thực tế, nắm được các thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại máy và các mối quan hệ giữa các thông số đó; Hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện, phân tích các quá trình vật lý, các đặc tính tĩnh và động của máy điện ở các chế độ làm việc khác nhau.