Bài giảng Máy điện - TS. Bùi Đức Hùng

Bài giảng Máy điện cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về máy điện. Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện, mô hình toán mô tả các quá trình vật lý trong máy điện và các đặc tính chủ yếu của các loại máy điện, nắm được phạm vi ứng dụng của các loại máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.