Bài giảng môn Hệ điều hành: Hệ thống quản lý tập tin

Bài giảng Hệ thống quản lý tập tin trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo đĩa từ, các khái niệm liên quan hệ thống tập tin, một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa, mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.