Bài giảng môn Hệ điều hành: Thành phần bảo vệ và bảo mật

Bài giảng Thành phần bảo vệ và bảo mật trình bày các nội dung chính sau: Thảo luận các hình thức tấn công hệ thống máy tính, một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành, một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành Windows NT. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.